Spring til indhold

Pædagogik i Bellinge Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I børneinstitutionen Syd – syd vest arbejder vi med social inklusion. Det vil sige, at pædagogerne hver dag skaber mindre og differentierede fællesskaber hvor der er deltagelsesmuligheder for alle børn.
Udgangspunktet for vores pædagogik er i samarbejde med forædlerne at skabe et anerkende inkluderende læringsmiljø, hvor alle har deltagelsesmuligheder og hvor der tages højde for børnenes skiftende behov for trivsel, læring, dannelse og udvikling.

I Bellinge børnehus har vi valgt at inddele børnene i tre basis læringsgrupper.
Blæksprutterne, Delfinerne og Søstjernerne.
Blæksprutterne er de ældste børn i børnehuset.
Delfinerne og Søstjernerne er blandede af vores yngste og mellemste børn.

Børnene samles som udgangspunkt i de tre læringsgrupper kl. 9.00 til frugt. Derefter opdeles børnene i mindre læringsgrupper alt afhængigt af hvad der arbejdes med og er fokus på af læring. De mindre grupper kan godt være på tværs af de tre basisgrupper.
Vores læringsrum inden dørs inspirerer til forskellige former for leg og læring. I læringsrummene er der bl.a. en projektor og IPads tilgængelig.
Vi er kreative, klippe, klistre, male m.m., bygge med forskelligt konstruktionslegetøj, køkkenleg, rolleleg, puderum med plads til store armbevægelser, stillerum med mulighed for historielæsning og afslapning, motorik, hoppe, danse, gymnastik og gynge.
Ude på legepladsen er der rig mulighed for at udfordre motorikken. Vi har store gamle frugt- og klatretræer, legehuse, cykelbane, bakker til at trille ned af, gynger både store og små, vores store klatre og rutsjetårn, bålhytte, boldbane og vores store sandkasse med legehus.

Vi bruger lokalområdet, skov, sø, legepladser, de lokale skoler og Kirken som læringsrum.

Et godt børneliv bygger på et godt forældresamarbejde. Vi prioriterer den daglige dialog og invitere til samtaler efter behov. Vi har et godt og engageret forældreråd der deltager i drøftelser om økonomi, pædagogik, store og små forandringer og vi planlægger årets arrangementer sammen. Forældrerådet har oprettet en støtteforening og en lokal facebookside for forældre i børnehuset.

I de tre dage før påske, dagen efter Kristi himmelfart, Grundlovsdagen, uge 28,29 og 30 og dagene mellem jul og nytår holder vi fælles åbent sammen med de andre børnehuse i institutionen. Det betyder at der er lukket i Bellinge børnehus.