Spring til indhold

Dagligdagen i Tolderlunden Børnehus

Her kan du læse om en dag i Tolderlunden Børnehus

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Leg i dagligdagen

 

Fra kl. 06.30
- Der åbnes på 1.sal, hvor børnene modtages af overbliksvoksen.
- På tavlen ved indgangen kan det ses, hvem man siger godmorgen til.

Fra kl. 07.30 – 09.30
- Børnene modtages fortsat, nu fordelt i vuggestue og børnehave.
- Der igangsættes enkelte pædagogiske aktiviteter og lege.
- Der gives plads til børnenes egne lege og interesser.
- De voksne er positioneret ud fra børnenes behov og interesser.
- Den medbragte formiddagsmad tilbydes. Der tilbydes vand dertil.

Fra kl. 09.30 – 12.30
- Børn og voksne er sammen i mindre grupper både ude og inde. Grupperne kan ses på tavlerne i børnehuset.
- Der igangsættes pædagogiske aktiviteter og lege med udgangspunkt i børnenes medbestemmelse og interesser.
- Frokostordning nydes. Der tilbydes vand og mælk.

Fra kl. 12.30 – 16.30
- Der igangsættes forskellige pædagogiske aktiviteter og lege som børnene kan deltage i både ude og inde.
- Der gives plads til børnenes egne lege og interesser.
- De voksne er positioneret ud fra børnenes behov og interesser.
- Den medbragte eftermiddagsmadpakke spises. Hertil tilbydes vand, og til vuggestuebørnene tilbydes der også mælk.
- Børnene bliver løbende hentet, på tavlen ved indgangen kan det ses, hvilken voksen man siger farvel til.

I hverdagens aktiviteter i Børnehuset inddrager vi højtider, traditioner og kulturelle begivenheder ift., hvad der giver værdi for børnegruppen.

Forældresamarbejde
En åben og ærlig dialog mellem personale og forældre er af størst betydning for barnet. Dette både i hverdagen samt ved diverse samtaler og møder. Der tilbydes en opstartssamtale efter ca. 3. mdr., udover dette aftales samtaler efter behov, samt tilbud om en årlig samtale.

Vi har mulighed for at samarbejde med andre faggrupper, så som psykolog, tale- hørekonsulent, fysioterapeut og familierådgivning. Dette foregår altid i tæt samarbejde mellem forældre og personale.

Forældrerådet
Forældrerådet i Tolderlunden Børnehus består af 5 medlemmer hvoraf én desuden er repræsentant i Børneinstitutionen Sct. Hans institutionsbestyrelse. Der bliver holdt ca. 4 møder om året. Der afholdes valg til forældrerådet hver år i april måned.