Spring til indhold

Pædagogik i Børnehuset Tænkehatten

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

 

Lege- og børnekultur

Vi vægter vi at skabe trygge legemiljøer, der inspirer barnets leg. Vi er opmærksomme på at børn har ret til at være en del af et fællesskab og føle sig inkluderet.
Vi arbejder med det gode samspil, hvor den voksne interesserer sig for barnets intention med sine handlinger.

 
Sprog

Vi har særlig fokus på barnets sprog og den daglige samtale har en central rolle i vores pædagogik. Vi guider barnet og bruger aktivt sprogstøttende strategier i vores dialog med børnene. Vi ved at børn fra en tidlig alder interesserer sig for billeder, tal, bogstaver og symboler og vi prøver i vores indretning og formidling, at tilbyde børnene mulighed for tidlig skriftsprogtilegnelse. 
 
Tematiske læringsforløb og Science
Vi arbejder med tematiske emner, der præger hele huset, både vuggestue og børnehave. Vi har i det seneste år haft emner som; Krible-krable dyr, De fire elementer og Årstiden og dens traditioner. 
 
Vi undersøger og undres, vi eksperimenter og gør os erfaringer, vi skaber og udtrykker os - kort sagt: vi leger og lærer.

 
Hverdagens rutiner 

Vi involverer og inddrager børnene i de pædagogiske rutiner og opgaver i hverdagen, da børn lærer mest når sammenhængen er meningsfuld og hvor de forstår hvad de skal lære. Vores børn oplever at deres deltagelse, gør at de ved hvad der skal ske om lidt.
 
Dette fremmer oplevelsen af engagement, medansvar og ansvarlighed og livsduelighed og det giver naturlige deltagelsesmuligheder i fællesskaber.
Desuden giver mulighed for en meningsfuld dialog med barnet om det det laver.