Spring til indhold

Pædagogik i Stjernen Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vores fælles fokus er den anerkendende tilgang og barnets mulighed for at indgå i fællesskaber. Vi antager at både børn og voksne gør deres bedste i mødet med hinanden. I forhold til børnene betyder det, vi lægger vægt på at forstå barnets intentioner. Vi retter fokus på barnets ressourcer og forstår dets udfordringer i et samspil med andre og det miljø barnet indgår i.

 

Legen er afgørende for børnenes evne til at knytte relationer og venskaber. Når børnene leger, lærer de at forhandle og samarbejde, og de prøver sig selv af i forhold til deres sociale og personlige kompetencer. Vi lægger derfor særlig vægt på barnets leg og forsøger at skabe tid, plads og rum til den. Børnene guides og hjælpes til at indgå i lege. Børnene er sammen med børn på samme alder. Dette giver mulighed for at målrette vores aktiviteter og lege til de forskellige aldersgrupper og skaber gode muligheder for relations dannelse med jævnaldrende.

 

Vi har fokus på børns sprog. Det har vi fordi, vi ved tidlig sprogtilegnelse har betydning for hvordan barnet klarer sig socialt, i skolen og resten af voksenlivet. Dialog med børnene prioriteres højt i hverdagen.

 

Vi eksperimenterer, er nysgerrige og undersøgende sammen med børnene for derigennem at styrke deres kreativitet og forudsætning for læring. For at der kan ske en læring, skal barnet være motiveret, optaget af noget som det vil opnå og have ro/tiden til fordybelse. Vi arbejder ofte i mindre grupper, så der bliver mulighed for at fordybe os sammen med børnene.