Spring til indhold

Dagligdagen i Lahn Børnehus

Her kan du læse om en dag i Lahn Børnehus.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Dagsrytmen er med til at skabe trygge rammer for børnene, men den er dog ikke mere fast end at den kan brydes.

 

Dagens rytme

Kl. 06.45: Modtagelse af børn og snak med forældre. Leg historielæsning, tegning, spil osv.

Kl. 08.00: Fordeler sig i grupperne.

Kl. 09.00: Holder samling og spiser frugt.

Kl. 09.30: Børnene fordeles i små fordybelsesgrupper både inde og ude.       

Kl. 11.00: Frokost. Madpakker. De børn der sover, bliver derefter puttet.

Kl. 12.00: De børn som ikke sover, er ude at lege på legepladsen.                            

Kl. 14.00: Eftermiddagsmadpakker.

Kl. 15.30: Samles igen i fællesrummet til at afslutte dagen med fælles leg/musik, dans, afslapning m. m.

Kl. 17.00: Børnehuset lukker.

 

Traditioner

Vi har en del faste traditioner, som giver mulighed for at gøre dagligdagen mere afvekslende og festlig. Tradionerne er også med til at lære børnene noget omkring dansk kultur.

Fastelavn, børnehavens og børnenes fødselsdage, højtider, emneuger, forældremøder, markedsdag, fællesspisning, koncerter, skovture, arbejdslørdage og juletur/julehygge.

 

Forældresamarbejde

Vi vil i samarbejde med jer, give jeres barn/børn en god og tryg barndom. Derfor er det af stor betydning, at vi arbejder på at få etableret et samarbejde, der bygger på åbenhed og tillid.