Spring til indhold

Pædagogik i Dragen Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pædagogisk værdigrundlag

Dragen er et Reggio Emilia inspireret børnehus, hvor pædagogikken tager afsæt i Loris Malaguzzis tanker og filosofi ift. lærings- og menneskesyn.                                                      
Vores pædagogiske grundlag udspringer af det humanistiske menneskesyn, som bygger på en tro på menneskets muligheder, en dyb respekt for barnet og en overbevisning om, at alle børn fødes kompetente og intelligente med en iboende nysgerrighed til at udforske verden. 
                                                                       

Leg 

At vi arbejder med at skabe rum, plads og mulighed for den gode leg, fordi vi værner om børnenes leg- da børnenes relationer og selvstændige udforskning og lege danner grundlag for deres læring. 

Børnefællesskaber

Vi anerkender at børn er forskellige og har forskellige behov. Alle vores børn skal føle sig som en del et fællesskab, hvor de har mulighed for at indgå i relationer med andre børn. Dette gør vi bl.a ved at inddele børnene i forskellige grupper og fællesskaber på tværs af stuer, alder og interesser.

 

Vi har også fokus på betydning af at have en ”bedste ven”, vi tror på, at har man som barn haft en tæt betydningsfuld relation, vil det medføre at barnet senere i livet har lettere ved at danne og indgå i forskellige relationer.

 

Sprog

Gode sprogkompetencer hos børn er en væsentlig del at fundamentet for at klare sig godt senere i livet.
Nyere forskning viser at den (tidlige) sproglige udvikling har stor betydning for barnets forudsætning for at lære at læse.

 

I vores arbejde med sprog tager vi udgangspunkt i de 10 sprogstrategier og vores læringsmiljøer afspejler dette.