Spring til indhold

Pædagogik i Dalumgård Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi mener, vores vigtigste opgave er at skabe socialt inkluderende miljøer, hvor børnene har muligheder for at udvikle sig som kompetente livsglade børn, med støtte fra voksenstyrede og selvvalgte aktiviteter samt fri leg.

  

Fællesskab

Vi vægter et socialt inkluderende miljø, hvor alle børn er en del af et eller flere fællesskaber. At være en del af et fællesskab, er en forudsætning for at børn trives og udvikles. På et eller flere tidspunkter i barndommen vil børn opleve, at have det svært i fællesskabet, vores tilgang er at det er miljøet omkring barnet der skal ændres og ikke barnet. Det gør vi i samarbejde med forældrene.

  

Sprog

I Dalumgård har vi et stort fokus på børnenes sprog. Det har vi fordi, vi ved at barnets tidlig sprog har betydning for hvordan det klarer sig socialt, i skolen, under uddannelse og i resten af voksenlivet. Personalet er sproglige rollemodeller, udfordrer børnenes tænkning, udvider børnenes læring og forståelse.

 

Vi arbejder med ét tema af gangen ex snegle; vi synger om snegle, tegner snegle, kryber som snegle, har sneglevæddeløb, Dalumgård emmer af snegle i de fire uger temaet varer. Udover børnene kan sige snegl, får de forståelse af hvad er en snegl, hvad kan en snegl.

 

Leg

I legen, lærer børnene at forhandle og samarbejde, og de prøver sig selv af i forhold til deres sociale og personlige kompetencer og færdigheder. Børnene omsætter virkelige hændelse til leg, for at forstå og bearbejde. Vi støtter og guider i legen ved at være nærværende omkring børnene.