Spring til indhold

Pædagogik i Dalum Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vores kerneydelse er at understøtte børnenes udvikling for at kunne mestre livets udfordringer. Det vil vi gøre ved at skabe trygge og tillidsvækkende miljøer, hvor der skabes fleksible fællesskaber der kan rumme børnenes forskellighed”.

 

Vi har en pædagogisk tilgang hvor vi arbejder med ICDP. ICDP er et pædagogisk program, der bygger på nyeste forskning inden for relations- og tilknytningsteorier. Kort fortalt går tilgangen ud på, at barnets trivsel og udvikling er afhængig af gode samspil og relationer med både børn og de nære voksne.

 

En anerkendende tilgang i pædagogikken er omdrejningspunktet og understøtter barnets inklusion i fællesskabet. Intet barn er et problem i sig selv: Når børn er i vanskeligheder, så har den voksne ansvaret.

 

Vi arbejder ud fra læreplaner for således at skabe den bedste forberedte proces for børnene under de pædagogiske planlagte aktiviteter de 7 læreplanstemaer. For at der kan ske en læring, skal barnet være motiveret, optaget af noget som det vil opnå, have ro/tiden til fordybelsen, samt en tro på egne evner.

 

Motoriske færdigheder og bevægelse er drivkraften i barnets udvikling og leg. Børnehusets inde- og udearealer er indrettet, så børnene får rig mulighed for fysisk udfoldelse

 

Vi har i Børnehuset særlig fokus på sproget og aktiviteter/samvær der styrker dette. Alle forældre skal tilbydes, at deres børn kan få en 3-års-sprogvurdering

 

Vi arbejder med "Fri for mobberi”. I løbet af året, i perioder, arbejdes med de enkelte temaer: tolerance, respekt, omsorg og mod, som bidrager til trivslen i børnehaven.