Spring til indhold

Dalum Børnehus rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Dalum Børnehus ligger tæt på Dalum Kloster, Dalum bibliotek og fodboldbanerne tilhørende Dalum IF

Vi har en god legeplads, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig gennem en masse forskellige lege.

Vi har bl.a. klatrestativ, gynger, sandkasser, mulighed for at hænge hængekøjen op om sommeren.

 

Børnehuset er i 2 plan, og der er indrettet med forskellige læringsmiljøer: tumlerum, læserum, legekøkken, konstruktionslegetøj, tegnestue, værksted, udeværksted, LEGO, hyggehuler.

 

Vi arbejder mest i åben plan, og børnene er inddelt i læringsgrupper på 6-19 børn ud fra alder og udviklingsniveau. Vi bruger lokalmiljøet som læringsrum og det anvendes ofte som udflugtsmål. Vi prioriterer uderummet meget, og tager på ture ud af huset ugentligt.

 

Grundlaget for et godt og udbytterigt samarbejde forældre og personale imellem er gensidig tillid.

Denne tillid opbygges og styrkes via åben og ærlig imødekommenhed, engagement, samt respekt og tolerance for den enkelte. Èn gang årligt er der et stue forældremøde. Der tilbydes startsamtale efter cirka 3 måneder i børnehuset

 

Hen over året afholdes forældrekaffe på valgte eftermiddage, hvor der er mulighed for sammen med sit barn at få en hyggestund i børnehuset, udover er der mulighed for at få dialog med øvrige forældre, samt personalet på stuen. Der serveres kaffe/the samt evt. lidt hjemmebag. Velkomst folder til jeres barn uddeles ved jeres barns første besøg – Børnehusets ABC.  Heri er der visuel oplysninger til jeres barn, om Dalum børnehus, hverdagen, forældresamarbejde, forventninger og praktiske oplysninger.