Spring til indhold

Pædagogik i Nova Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pædagogiske overvejelser og værdier

Vi har en anerkendende og inkluderende tilgang. Inklusion er at arbejde med bevidstheden om, at det fællesskab, som børnehuset udgør, er medvirkende til at begrænse eller at fremme det enkelte barns kompetenceudvikling og personlige vækst. Børnenes deltagelse i børnefællesskabet er en forudsætning for trivsel og læring.

 

Alle børn kan i perioder have behov for en særlig indsats og opmærksomhed, og det indtænkes løbende i gruppeinddelinger/aktivitet/organisering. Det er pædagogernes opgave at indtænke nye tiltag i forhold til den aktuelle børnegruppes behov.

 

Vores pædagogiske praksis er præget af:

- Kontinuitet og sammenhæng for såvel børn som forældre i hverdagen – synlig organisering/struktur, faste kontaktpædagoger. Fokus på en god og nænsom overgang fra vuggestue til børnehave

- Ikke så meget ”vi plejer”, men mere af ”det der virker”

- Vores ambition er at være et hus med åbenhed mellem vuggestuegruppen og børnehavegruppen og samtidig skabe en tryg base. Børnene får mulighed for at danne relationer og samhørighed på tværs af alder og lære af hinanden og lære at passe på hinanden

- ”Ikke alle skal det samme på samme tid og sted”. Det skaber mere ro og fordybelse for alle børn

- Læring – og eksempler herpå

 

Vi tilrettelægger dynamiske, mindre læringsgrupper i forhold til:

- Sprog – fokus på den daglige dialog og fokuseret indsats

- Krop og bevægelse – aktiviteter ude som inde, fokus på selvhjulpenhed

- Natur og naturfænomener – i virkeligheden og digitalt

- Kultur og kulturfænomener – drama, musik og sang

- Sociale/personlige kompetencer – etablering af gode lege/regellege, Fri-for-mobberi

- Social inklusion – hvordan er man en god ven?