Spring til indhold

Børnehuset Skattekistens rammer

Beskrivelse af børnehusets indretning og udendørs rammer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset SkatteØen

Schacksgade 41
5000 Odense C
63 75 49 00

Åbningstider

Mandag - Torsdag 6.30-16.45
Fredag 6.30-16.30

Daglig pædagogisk leder

Lene Jepsen Borg

Vores hus er lyst og indbydende, og vi har god plads ude og inde. Indenfor lægger vi vægt på æstetikken i rummene og arbejder løbende med indretningen og rummene for at sikre, at den tilgodeser og understøtter børnegruppernes behov og initiativer, samt børnenes leg og læring.

I vuggestuen har vi varme i gulvet, så de små ikke fryser, når de kravler rundt. Vi har desuden et motorikrum, hvor der kan hoppes, tumles, bygges huler, laves gymnastik, motorik m.m. Ved siden af vores børnehus ligger to gymnastiksale, som vi bruger fast en gang om ugen.

Udendørs har vi en stor legeplads, med masser af græs og nogle store flotte kastanjetræer. Vi har bålplads, en lang piletunnel, cykelbaner, gynger, en bakke hvor vi kan rulle, trille og kælke, sandkasser, sansehave, rutchebaner og krat, hvor børnene kan lege lidt mere uforstyrret og mærke årstidens forskellige underlag.

Vi meget bevidste om vores læringsmiljøer ude og inde og disses betydning for trivslen og udviklingen. I vores læringsmiljøer er alle læreplanstemaer repræsenteret og vi har indrettet vores rum som ”rum i rum”. Det betyder at vores grupperum kan opdeles i små rum, hvilket gør at vores læringsmiljøer er dynamiske og under konstant udvikling, samt tilgodeser alle børns styrker og interesser.

Vi samarbejder meget på tværs af grupperne. Det betyder, at børnene har stor medbestemmelse for, hvor i ”huset” (ude eller inde), de gerne vil være. Vi voksne er tilknyttet en gruppe, men følger børnene rundt i huset og hjælper, hvor der er behov.