Spring til indhold

Pædagogik i Børnehuset Bifrost

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Bifrost

Korsløkkehaven 87
5220 Odense SØ
63 75 11 30

Åbningstider

Mandag - onsdag 06.30-16.30
Torsdag 06.30-16.45
Fredag 06.30-16.30

Daglig pædagogisk leder

Christina Gørlev Hansen

Leg- og læringsmiljøer 

Vores læringsmiljøer er en vekselvirkning mellem forskellige former for læringsrum og forskellige former for legemiljøer. Vores lege- og læringsmiljøer tager udgangspunkt i:

Inklusion og læringsfællesskaber Det gode møde, dig og mig om noget, aktiv deltagelse, relationen er det bærende element.

 

Æstetikken/ det fysiske rum

Synlighed, dynamik, overblik & orden i indretningen, tydelig anvendelsesmuligheder og genkendelighed. Det er lettere at holde orden, hvis tingene har en fast plads. Overskuelighed er et tryghedsskabende element for børnene og hjælper børnene med organiseringen.

 

Nærvær og fælles opmærksomhed 

Plads til både det lille og det store fællesskab, fordybelsesmuligheder, rum i rummet, pædagogens rolle og anerkendelse af barnets styrker og kunnen.

Læreplanstemaerne 

Vi sikrer os at alle læreplanstemaer indgår i lege- og læringsmiljøerne samt er en del af pædagogikken.

 

Læring  De voksnes positionering, fordybelse i små og store fællesskaber, fokusemner, daglig læring i læringsgrupperne.

 

Sundhed

Vi vægter at der både indendørs og udendørs er plads til bevægelse. Vi vægter det sunde indslag i kosten, daglig motion i læringsgrupper, mulighed for massage, afslapning, hygiejne og frisk luft hver dag.

 

Leg

Vi vægter legen meget højt. Legen på børnenes præmisser og legen som bearbejdelse. Et vigtigt element er derfor at børnene har gode muligheder for at lege med hinanden og har mulighed for at fordybe sig i udviklende og lærerige lege.

 

Sprog

Det sproglige fundament er vigtigt og det er derfor afgørende for børnenes sprog at vi er medvirkende til at udvikle det sproglige miljø. Vore miljøer er opdelt i farver. Det betyder, at hvert miljø har sin egen farve og at miljøet har fået navn efter farven. Børn er i en tidlig alder optaget af farver og kan hurtigt forholde sig til farver. Derudover hjælper farverne med at skabe den rød tråd i hele huset.