Spring til indhold

Velkommen til Pilebækken Børnehus

Her kan du læse om Pilebækken Børnehus

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pilebækken Børnehus er et DGI certificeret børnehus normeret til 53-63 børn, i alderen 2,10 til 6 år, fordelt på tre aldersopdelte basisgrupper.

 

Husets læringsmiljøer, er opdelt med læringsgrupperum, der tilbyder noget forskelligt og på den måde skabes der differentierede børnefællesskaber på tværs af alder og køn.

 

Pilebækkens Børnehus har ambitioner om at have et læringsmiljø som udfordrer alle børns nysgerrighed og inspirerer til leg og deltagelsesmuligheder i store og små fællesskaber. Legen og en legende tilgang er det gennemgående i vores børnehus.

 

Børnehuset har et udvidet samarbejde med den kommunale dagpleje, der besøger os og benytter, vores faciliteter en formiddag hver anden uge.

 

I er meget velkommen til at besøge os.