Spring til indhold

Velkommen til Kildegården Børnehus

Her kan du læse om Kildegården Børnehus

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kildegården Børnehus er et aldersintegreret børnehus i alderen 0-6 år.
Børnehuset er normeret til 33 vuggestuebørn og 69 børnehavebørn. Til Kildegården Børnehus hører Månen. Månen er en afdeling for de ældste børnehavebørn og er beliggende i Børnebyen.

 

Vi arbejder med aldersinddelte grupper. Det betyder at børnene er på en rejse igennem huset. I vuggestuen har vi Svanen og Delfinen til de yngste vuggestuebørn. Når børnene viser at de er nysgerrige på nye udfordringer ”rejser” de til Bjørnene.

 

 

I Kildegården er de yngste børnehavebørn. De ”rejser” til Månen det sidste år af deres børnehavetid inden start i forårs-SFO.


Området omkring børnehuset giver fantastiske muligheder for naturoplevelser – vi har skov, å og Børnebyen som nærmeste nabo.

Vi har ambitioner om at have et læringsmiljø som udfordrer børns nysgerrighed og inspirerer til leg og deltagelsesmuligheder i store og små fællesskaber. Legen og en legende tilgang er det gennemgående i vores børnehus.

 


Vi ønsker at være kendte for vores tætte relationelle arbejde