Spring til indhold

Pædagogik i Odense Børnehave og Vuggestue Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når du føler dig tryg ved personalet bliver dit barn også tryg ved os

Vi inviterer til samtale når du har fået en plads hos os og inden dit barn har første ”arbejdsdag.” Her afstemmer vi forventninger for indkøring af dit barn. Det tætte forældresamarbejde er afgørende for dit barns læring og trivsel.

 

Vi har en bred vifte af kompetencer

Vi er kreative på mange måder, - fortælling/ teater, værksted, bruger fantasien, nogle kan spille guitar og andre er gode til bål og bålmad. Vi laver babymassage, synger, udfordrer og udvikler, vi krammer og vi trøster, vi griner, og ikke mindst, - vi ser dig og dit barn når I kommer ind ad døren.

 

Dannelse og Sprog

Vi tilrettelægger vores dagligdag så børnene får lyst til at være nysgerrige, få ny viden, være kreative, selvhjulpne, være en god ven og kunne tage hensyn til både sig selv og andre. Det er sådan vi ser hverdagen når vi skal omsætte Odense Kommunes strategi for Dannelse. Vi anvender materialet ”Fri for mobberi.”

 

Hos os er børnene sammen med voksne, der tilrettelægger sprogstimulerende læringsmiljøer og anvender det i alle sammenhænge, aktiviteter og samtale med børnene.

 

Leg og aktiviteter

Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring. I legen øver dit barn sig i at forhandle og lave aftaler, og får øvelse i at mestre og forstå verden. Når vi planlægger aktiviteter for og med børnene tager vi udgangspunkt i dit barns behov og interesser.

 

Vi fortæller meget mere når du besøger os.