Spring til indhold

Pædagogik i Molevitten Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi vil glæde os til at byde jer og jeres barn velkommen i Molevitten. I Molevitten vil vi gerne skabe de bedst mulige betingelser for det gode børneliv. Vores overordnede pædagogiske principper bygger på nærvær, omsorg, anerkendelse og nysgerrighed.

 

Nærvær:

i dagligdagen. Det betyder, at vores primære fokus er på at være sammen med børnene. Vi forsøger at bruge så meget af vores arbejdstid hos børnene, og at strukturere os fornuftigt ud af de opgaver, som der nu engang skal ordnes. Nærværet er vigtigt, fordi det er i samspillet mellem barn/voksen og barn/barn, at der sker dannelse og læring. Ved at være nærværende i relationerne med børnene kan vi på bedst mulig vis guide og støtte børnene i deres sociale udvikling.

 

Omsorg:

er fundamentet i barnets liv. Den tætte kontakt mellem barnet og den voksne er med til at skabe en god start på institutionslivet. I Molevitten gives der masser af kram og knus. At udvise omsorg i vores relationer fremmer empati og selvværd hos barnet.

 

Anerkendelse:

 vi arbejder naturligvis anerkendende i Molevitten. Ved at arbejde anerkendende mødes barnet med en forstående voksen, der arbejder empatisk og har fokus på det enkelte barn. Vi giver plads til barnets egne historier og lytter åbent og nysgerrigt ti,l hvad de har at fortælle.

 

Nysgerrighed:

vi understøtter barnet i at gå på opdagelse i verdenen og udtrykke sin nysgerrighed gennem sine sanser og krop.Eksempelvis stimulerer vi mange sanser gennem oplevelser i naturen. Vi er optagede af at stimulere barnets spørgelyst og videbegær. Vi arbejder på at følge barnets spor og disse spor og idéer kommer oftest fra et nysgerrigt spørgsmål “Hvor kommer mariehønerne fra?”, kunne være spørgsmålet, der leder den voksne og barnet til en tur i kolonihaven eller til åen. Det bliver måske til et tegne og male-projekt, hvor børnene tegner mariehøner og, det de nu har lært af oplevelserne.