Spring til indhold

Hvis dit barn har krænket andre, herunder via billeddeling

Her er 6 gode råd, hvis dit barn har krænket andre ved at dele videoer og billeder

1. Anerkend, at dit barn har gjort noget forkert 

Det kan være en bitter pille at sluge, men nogle gange må man erkende, at ens barn har begået en fejl. Det er bedst for alle parter, hvis man anerkender det og sørger for at snakke åbent om tingene med alle involverede parter.


2. Undgå panik 

I kølvandet på sagen om de over 1.000 sigtede unge i den kendte "Umbrella-sag" er det nemt at tro, at alle digitale overtrædelser straffes med bål og brand – og fængsel. Sådan er det ikke. Det er aldrig i nogens interesse at sørge for hårde straffe. Myndigheder og fagpersoner er der også for at hjælpe jer.

Læs mere om "Umbrella-sagen" her


3. Spil med åbne kort 

Der kommer ikke noget godt ud af at prøve at hjælpe sit barn med at slette beviser, lave alibier og lignende. Spil med åbne kort og sørg for, at I alle er helt ærlige.


4. Kontakt den krænkede 

En undskyldning rækker langt. Hvis man opdager, at ens barn har gjort noget forkert, og sagen ikke er afleveret ved politi eller myndigheder, kan det lindre megen smerte, hvis man oprigtigt undskylder og erkender, hvad man har gjort over for den krænkede og dennes familie.


5. Skyld ikke skylden på andre 

Den digitale verden er svær at navigere i. Regler og virkelighed følges ikke altid ad, så når et barn gør noget forkert, er det ikke nødvendigvis, fordi nogen har glemt at opdrage eller gjort noget forkert – hverken forældre, lærere eller pædagoger. 


6. Støt dit barn 

Har dit barn krænket et andet, kan det blive ramt af en enorm skyldfølelse eller anger. Erkend, at dit barn har gjort noget forkert, men understreg, at de ikke er dårlige mennesker eller mindre værd. Deres handling kan have konsekvenser, som langt overstiger deres oprindelige intention, og det kan være svært at forstå. Derfor er det forældrenes vigtigste opgave at støtte deres børn hele vejen igennem forløbet.


Rådene er givet af foredragsholder Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik. Ved Center for Digital Pædagogik kan du hente flere råd, få vejledning og sparring om digitale krænkelser.

 

Center for Digital Pædagogik - hent råd og vejledning