Spring til indhold

Er du udsat for identitetstyveri?

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Her er, hvad du kan gøre, hvis du er udsat for identitetstyveri

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri af din identitet og bedrageri, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. En kopi af politianmeldelsen kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet - eller senere bliver - misbrugt.

 

2. Kontakt aftaleparter, fx kreditorer, omgående

Desuden bør du med det samme kontakte den sælger, virksomhed eller offentlige myndighed, som misbruget er sket overfor. Du skal forklare, at din identitet i det pågældende forhold er blevet misbrugt, og at du derfor ikke anser dig for bundet af aftalen eller forholdet.


3. Kontakt eventuelt en advokat
Du kan desuden overveje, om det er nødvendigt at søge bistand hos en advokat.


4. Mulighed for nyt personnummer
Hvis du har været udsat for misbrug af dit personnummer, kan du i særlige tilfælde få et nyt. Det drejer sig først og fremmest om de tilfælde, hvor et nyt personnummer kan være med til at forhindre yderligere misbrug af din identitet.

På borger.dk kan du læse meget mere om, hvad du gør, hvis du er udsat for identitetstyveri.

 

Hvad er identitetstyveri?

Identitetstyveri dækker over, at nogen ulovligt tilegner sig dine personlige oplysninger, og at nogen misbruger disse oplysninger – f.eks. til at optage lån, købe ting eller chikanere. 

 

De personlige oplysninger kan f.eks. være dit CPR-nummer, dine adgangskoder eller sundhedsoplysninger.

Kilde: www.borger.dk/internet-og-sikkerhed

Odense Kommune
  • Egeparken 2A
  • 5240 Odense NØ
  • CVR-nummer: 35209115
Knud logo