Spring til indhold

Hvad siger loven?

Her kan du se, hvad loven siger om billeder/video, at dele dem og om hacking. Klik på links nedenfor

 

At tage billeder i private omgivelser af personer

  Billeddeling af portrætterende billeder
Billeddeling af situationsbilleder   Seksuelle billeder

Seksuelle billeder - af mindreårige

 

Aktuelle sager - billed/videodeling

Hacking og identitetstyveri

   

 

At tage billeder i private omgivelser af personer

Kort fortalt er det ulovligt at dele private og krænkende billeder. Faktisk må du slet ikke dele et billede af en anden person, hvis ikke personen selv har givet lov. Hvis du ikke har fået et klart ja, så er det et nej.

 

Delinger foregår oftest på sociale medier som Facebook og Snapchat, men det kan også ske via e-mail og SMS.

 

Du må ikke uden rimelig grund fotografere en anden person i private omgivelser - her kan du blive dømt efter straffelovens § 264 a. Det er altid en god idé at spørge om lov, inden du tager et billede af en anden. Det er dig, der skal kunne bevise, at du har fået lov. F.eks. er det ulovligt at tage billeder af en, der arbejder i egen have ugen samtykke - også selvom vedkommende er fuldt påklædt.

 

Hvis du bliver dømt efter straffelovens § 264 a, kan du straffes med bøde eller fængsel op til seks måneder.

 

Se mere om straffelovens § 264 a, der handler om uberettiget at fotografere/videofilme personer

 

 

Billeddeling af portrætterende billeder

Selve delingen af et billede eller en video er i sig selv ulovlig, med mindre du har fået tydelig accept til det af den/de afbillede - hvis der er tale om et billede taget på privat grund af personer. Her kan du blive dømt efter straffelovens § 264 d.

Loven kan træde i kraft ved deling af både intime billeder og ved deling af helt almindelige portrætbilleder, herunder billeder af flere personer. Typisk træder denne paragraf i kraft, hvis man deler et billede eller en video af seksuel karakter uden samtykke - f.eks. et nøgenbillede

Hvis du bliver dømt efter straffelovens § 264 d, kan du straffes med bøde eller fængsel op til seks måneder.

 

Bliv klogere på straffelovens § 264 d, der handler om uberettiget at dele billeder/video af personer

 

Selve delingen af portrætbilleder bliver lovmæssigt sidestillet med videregivelse af persondata - derfor kan man også straffes efter persondataloven § 6, stk. 1, nr. 1 og nr. 7. Strafferammen er her bøde eller fængsel i op til fire måneder.

 

Persondataloven § 6, stk. 1 - hvad siger den?

 

Billeddeling af situationsbilleder

Du må derimod gerne dele et billede uden at have fået samtykke, hvis billedet handler om situationen eller begivenheden og altså ikke personen.

 

Læs, hvad persondataloven siger om forskellen på portrætbilleder og situationsbilleder

 

Seksuelle billeder

Tager du f.eks. et nøgenbillede af en veninde uden samtykke, træder § 264 a i kraft - evt. med en skærpelse pga. billedets karakter. Du kan imidlertid også blive dømt for blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232.

Strafferammen for straffeloven § 232 er bøde eller fængsel i op til to år.

  

Se straffelovens § 232: blufærdighedskrænkelse, herunder deling af f.eks. nøgenbilleder uden samtykke

 

 

Seksuelle billeder - af mindreårige

Tager du billeder af en under 15 år, træder § 232 også i kraft - med mulighed for en fordobling af den øvre strafferamme. Dvs. man kan idømmes fængsel i op til fire år. 

 

Hvis du deler et seksuelt billede/video af en person under 18 år, kan du straffes for at have delt børneporno. Du kan også blive straffet for at være i besiddelse af børneporno, hvis du f.eks. har et nøgenbillede af en mindreårig liggende i en SMS. Dvs. det er i sig selv ulovligt at være i besiddelse af billeder/video af seksuel karakter, hvis der ikke er givet samtykke til det - også selvom du ikke deler det.

 

I begge tilfælde træder straffelovens § 235 i kraft, som omhandler distribution af børneporno. Du kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

 

Hvad siger straffelovens § 235 - deling af f.eks. nøgenbilleder af personer under 18 år?

 

 

Et kærestepar, hvor begge er over 15 år, må gerne dele seksuelle billeder med hinanden, hvis de har givet lov. Billederne må dog ikke sendes videre til andre og skal faktisk slettes, når forholdet stopper.

 

Aktuelle sager - billed/videodeling

Den nok mest kendte sag i Danmark er den såkaldte Umbrella-sag, hvor en video med to mindreåriges samleje blev delt et utal af gange via sociale medier. Over 1.000 er sigtet for distribution af børneporno. Nedenfor er der links til artikler om sagen.

 

Det bestialske mord på to unge kvinder i Marokko har også ført til sigtelser - sigtelser for overtrædelse af freds- og ærekrænkelser ved at dele video med krænkende indhold (selve mordet på kvinderne). Her trådte straffelovens § 264 d i kraft. 

 

Det samme var tilfældet, da en 20-årig blev dømt efter straffelovens § 264 d for at dele billeder af legemsdele fra personer dræbt ved ulykken.

 

Hacking og identitetstyveri

 Straffelovens § 263, 3)


Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.

 

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et anlæg til elektronisk databehandling.

 

Stk. 3. Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særlig skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.

 

 

Forklaring

Hacking er omfattet af Straffelovens § 263 og er, når nogen uberettiget skaffer sig adgang til andres it-systemer, sociale profiler herunder mailkonti og programmer. At gå ind på en andens sociale profil uden lov kaldes også for profilhacking. 

 

Personen, der skaffer sig uberettiget adgang, kan enten slette, ændre eller kopiere data eller blot gøre sig bekendt med oplysningerne.

 

Straf

Efter straffelovens § 263 stk. 2 straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem, med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og under skærpende omstændigheder med fængsel op til 6 år.

 

Vær på den sikre side

Log aldrig ind på andres it-systemer eller profiler uden et klart og tydeligt samtykke.