Spring til indhold

Gode råd til forældre

Forældre kan hjælpe børn og unge med at have en sund adfærd - også på de sociale medier

For børn og unge er den digitale verden lige så virkelig som den verden, mange voksne og forældre kalder 'den virkelige verden' - og adfærden skal være sund i begge verdener. 

 

Den sunde adfærd kan forældre understøtte, for det handler i bund og grund om etik og dannelse - krydret med en portion interesse for, hvad barnet eller den unge foretager sig. Og ja, det kan i starten virke uvant at spørge til, hvordan barnets dag har været på de digitale medier. Men det er en vanesag - ligesom det er at spørge til fodboldtræningen eller til skoledagen.

 

Sådan taler du med dit barn om sund digital adfærd 

Teksten nedenfor er et sammendrag af pointer fra materialet Digital Dannelse i i Børnehøjde, del 1.

 

Find materialet "Digital dannelse i Børnehøjde" (alle dele, 1 til 4)

 

Vis interesse og vær sammen om digitale medier

  • Vær sammen om at udforske digitale medier, så barnet naturligt lærer, at der er regler og forholdsregler også i den digitale verden

  • Spørg ind til dit barns dag på de sociale medier – f.eks. under aftensmaden

Vær opmærksom på dit barns online trivsel 

  • Vær opmærksom på, at konflikter, mobning mv. via digitale medier kan have stor indflydelse på et barns trivsel

  • Vurder løbende om digitale medier har for stor indflydelse på dit barns humør, søvn og aktivitetsniveau

Vær kritisk over for gratis tilbud 

  • Tal med dit barn om, at den kritiske sans skal være til stede på de sociale medier – f.eks. koster gratis apps og spil ofte noget andet end penge. I stedet koster de data og opmærksomhed på reklamer

  • Overvej, om der i hjemmet skal være regler for download af apps og spil og begrænsninger i forhold til streamingstjenester som f.eks. Netflix og Youtube. Dette afhænger ofte af barnets alder

Spørg om lov, inden du deler et billede af dit barn på sociale medier

  • Overvej, om/hvordan du vil dele billeder af dit barn på sociale medier. Når et billede er delt, er det meget svært at fjerne det igen, fordi de kan deles og gemmes af alle, der kan se dem 

  • Man skal i mange sammenhænge have samtykke, før man tager et billede af andre – og før man deler det på sociale medier. Spørg derfor dit barn, inden du deler billeder via sociale medier – og lær dit barn, at det er helt i orden at sige nej 

Vær med til at præge den digitale kultur, dit barn er en del af

  • Bland dig, hvis der opstår konflikter – også på de sociale medier. Bevar overblikket og den gode tone og inddrag f.eks. andre forældre, lærere, SSP eller pædagoger

  • Vær ikke et tavst vidne, hvis du får viden om, at andre børn udsættes for mobning eller krænkelser – heller ikke når det foregår på nettet

 

Kend tegnene på digital risikoadfærd