Gode råd til forældre

For børn og unge er den digitale verden lige så virkelig som verdenen uden for de digitale medier. F.eks. er deling af videoer og billeder for dem en naturlig ting

 Sådan taler du med dit barn om sund digital adfærd

  • Vi ønsker som regel ikke at blande os i andres sager, men her er det nødvendigt – bland dig
  • Sæt dig ind i dit barns digitale univers, også selvom det er komplekst – det er det også for dit barn
  • Spørg ind til dit barns verden på nettet
  • Lav regler sammen med dit barn derhjemme
  • Del dine iagttagelser med andre forældre, skolen, klubben, mv.
  • Tag ansvar for at løse konflikter på nettet i samarbejde med andre forældre
  • Lær dit barn god net-adfærd
  • Vær ikke et tavst vidne – gør noget – også selvom det ikke er dit barn
  • Vigtigt, at I interesserer jer for de andres børn
  • Jeres børn identificerer sig med jer – hav derfor en positiv attitude

 Sammendrag fra: ”Alle for en mod mobning – aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning i dagtilbud, grundskole og på ungdomsuddannelser"(Undervisningsministeriet, 2016)

Her får du mere information om digital risikoadfærd