Gode råd til forældre

I en række forældreoplæg har SSP givet retningslinjer for, hvordan du kan tale med dit barn om sund digital adfærd. .

 Sådan taler du med dit barn om sund digital adfærd

  • Vi ønsker som regel ikke at blande os i andres sager, men her er det nødvendigt – bland dig
  • Sæt dig ind i dit barns digitale univers, også selvom det er komplekst – det er det også for dit barn
  • Spørg ind til dit barns verden på nettet
  • Lav regler sammen med dit barn derhjemme
  • Del dine iagttagelser med andre forældre, skolen, klubben, mv.
  • Tag ansvar for at løse konflikter på nettet i samarbejde med andre forældre
  • Lær dit barn god net-adfærd
  • Vær ikke et tavst vidne – gør noget – også selvom det ikke er dit barn
  • Vigtigt, at I interesserer jer for de andres børn
  • Jeres børn identificerer sig med jer – hav derfor en positiv attitude

 Sammendrag fra: ”Alle for en mod mobning – aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning i dagtilbud, grundskole og på ungdomsuddannelser"(Undervisningsministeriet, 2016)

Her får du mere information om digital risikoadfærd

Er du i tvivl om, hvordan du skal tale med dine børn om deres liv på de sociale medier? Så få inspiration til den gode dialog hos den uafhængige platform, "some right".