Spring til indhold

VSU

Har man haft, hvad der svarer til ni års skolegang, kan man modtage voksenspecialundervisning

Link ind til voksenundervisning

CSV Odense tilbyder kompenserende specialundervisning til unge og voksne i Assens, Nordfyns og Odense Kommune. Undervisningen tilbydes desuden på Region Syddanmarks retspsykiatriske sygehus i Middelfart. 

 

Undervisningen henvender sig til unge og voksne med enten en sindslidelse, psykisk sårbarhed, en senhjerneskade eller generelle indlæringsvanskeligheder. Målet med undervisningen er at give mennesker med en funktionsnedsættelse mulighed for at komme videre i forhold til job/uddannelse eller for at deltage mere aktivt i samfundslivet og få større indflydelse på eget liv.

 

Undervisningen foregår fortrinsvis på små hold af 4-8. Dog kan nogle af holdene være på 12-14, og i nogle enkelte tilfælde tilbyder vi eneundervisning som en overgang til undervisningen på CSV. Underviserne har alle specialpædagogisk indsigt.

 

Alle kursister kommer til en indledende samtale, inden undervisningen går i gang. Her udarbejdes en individuel undervisningsplan, der beskriver målene for den enkelte kursist. Planen tager udgangspunkt i kursistens aktuelle situation, forudsætninger, behov og ønsker. Ved undervisningens ophør vejleder og rådgiver vi kursisterne om videre muligheder i forhold til job og uddannelse og at klare dagligdagen bedre.

 

Vi underviser i egne lokaler i Odense og Assens, på psykiatriske afdelinger i Middelfart, væresteder, bosteder, i Assens og Nordfyn samt i enkelte tilfælde i eget hjem i Odense, Assens og Nordfyns Kommune.

 

 

Sådan kommer du i gang

 

Kursisten, sagsbehandlere, pårørende og andre kan henvende sig med ønske om undervisning og bliver efter en indledende samtale visiteret til undervisning, hvis der er behov for det. Her aftaler vi, hvilke behov kursisten har for undervisning i forhold til emner, fag og timetal. Undervisningens mål og indhold tilrettelægger vi på baggrund af relevante oplysninger efter samtale med kursisten og eventuelt en pårørende eller en kontaktperson.

 

Nederst på siden finder du et link til ansøgningsskemaet. Har du spørgsmål til spørgeskemaet, eller er der andet, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte VSU.


Ansøgning