Spring til indhold

CSV

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) tilbyder specialundervisning til unge og voksne

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) tilbyder den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialundervisning (VSU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Undervisningen finder sted i Odense, i Assens på Vestfyn og i Brangstrup ved Ringe. 

 

Voksenspecialundervisningen retter sig mod personer med fysiske eller psykiske handicap. Undervisningen har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.

 

 

STU

 

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Vores tilbud spænder fra undervisning af udviklingshæmmede til unge med infantil autisme, ADHD, socioemotionelle vanskeligheder, svære bevægelseshandicaps, erhvervet hjerneskade og psykisk syge. Hos os arbejder eleverne med at erkende deres vanskeligheder, vælge deres mål og handle i forhold til deres ønsker.

 

Som landets største STU-tilbud har vi en stor specialviden om undervisning af elever med vidt forskellige vanskeligheder og handicaps. I kombination med vores mangeårige erfaring med målet om hele tiden at udvikle og implementere nye metoder sikrer vi de unge en specialuddannelse af høj kvalitet.

 

Vi skræddersyr en uddannelse til hver enkelt elev med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Det er muligt at arbejde med elevernes almendannelse og samtidig tilgodese deres behov for at afklare fremtidige ønsker i forhold til både beskæftigelse, fritid og bo-situation.

 

Udover den daglige undervisning, er der på vores afdeling i Brangstrup også mulighed for at få en kostskolen tilknyttet, hvor der er tilknyttet socialpædagogisk personale til at støtte de unge i dagligdagen og vejlede dem i forhold til senere valg af boform. Kostskolen kræver en ekstra bevilling.

 

Vi har en tæt kontakt med mange samarbejdspartnere såsom UU-vejledere, sagsbehandlere og praktiksteder, hvilket sikrer en sammenhæng mellem elevens uddannelse og hele livssituation.

 

 

Ungdomsmiljø i centrum

 

Eleverne bliver en del af et stort og indholdsrigt ungdomsmiljø, hvor de kommer til at opleve det at være ung - ligesom alle andre unge, der tager en ungdomsuddannelse. Vi arrangerer en årlig stor musikfestival, flere fælles fester. På STU er det dermed muligt at møde ligesindede, få kammerater og danne netværk, der rækker langt ud over ungdomsuddannelsen og ind i voksenlivet.

 

 

Retsinformation