Spring til indhold

CSV

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) tilbyder specialundervisning til unge og voksne. Undervisningen inkluderer den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU), Voksenspecialundervisning (VSU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU).

CSV tilbyder undervisning i Odense, på Vestfyn i Assens og i Brangstrup ved Ringe, og vi tilbyder primært undervisning efter to lovgivninger:

 

- Lov om specialundervisning for voksne, VSU.

 

 Voksenspecialundervisningen retter sig mod personer med fysiske eller psykiske handicap. Undervisningen har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap. Vores personale har alle stort kendskab til specialundervisning og med at tilgodese den enkeltes behov.

 

Du kan læse mere under kolonnen 'VSU' her på hjemmesiden.

 

- Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, STU.

 

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. I tilknytning til ungdomsuddannelsen har CSV to kollegier, en kostskole og to klubber.

Du kan læse mere under kolonnen 'STU' her på hjemmesiden.

 

 

 

Størst på Fyn

 

Odense Kommune driver CSV Odense, hvor borgere fra Odense, Assens og Nordfyns kommuner frit anvende CSV's ydelser efter lov om specialundervisning for voksne, VSU. 

Optagelse på ungdomsuddannelsen, STU sker efter en indstilling fra Ungdommens Uddannelses-vejledning.


Vi har mange års erfaring med undervisning af unge mellem 16 og 25 år med vidt forskellige behov.
  
Vores undervisning er tilrettelagt med afsæt i LBK nr. 783 af 15/06/2015 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Målet for uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige

kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt — og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

 

 

  

Individuel uddannelse

 

Vi skræddersyr en uddannelse til hver enkelt elev med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Og som landets største STU-tilbud har vi en stor specialviden om undervisning af elever med vidt forskellige vanskeligheder og handicaps. Det er muligt at

arbejde med elevernes almendannelse og samtidig tilgodese deres behov for at afklare fremtidige ønsker i forhold til både beskæftigelse, fritid og bo-situation.

Skolen er delt op i en række afdelinger, der er placeret flere steder i Odense, i Brangstrup ved Ringe og i Assens på Vestfyn. Vores tilbud spænder fra undervisning af udviklingshæmmede til unge med infantil autisme, ADHD, socioemotionelle vanskeligheder,

svære bevægelseshandicaps, erhvervet hjerneskade og psykisk syge.
  
Hos os arbejder eleverne med at erkende deres vanskeligheder, vælge deres mål og handle i forhold til deres ønsker. Vores mangeårige erfaring kombineret med målet om hele tiden at udvikle og implementere nye metoder sikrer en specialuddannelse af høj

kvalitet. 

  
Udover den daglige undervisning, er der på vores afdeling i Brangstrup også mulighed for at få en kostskolen tilknyttet, hvor der er tilknyttet socialpædagogisk personale til at støtte de unge i dagligdagen og vejlede dem i forhold til senere valg af boform. Kostskolen kræver en ekstra bevilling. 

Vi har en tæt kontakt med mange samarbejdspartnere såsom UU-vejledere, sagsbehandlere og praktiksteder, hvilket sikrer en sammenhæng mellem elevens uddannelse og hele livssituation.

 

 

Ungdomsmiljø i centrum


Eleverne bliver en del af et stort og indholdsrigt ungdomsmiljø, hvor de kommer til at opleve det at være ung - ligesom alle andre unge, der tager en ungdomsuddannelse. Vi arrangerer en årlig stor musikfestival, flere fælles fester, deltager i Danmarks største

idrætsstævne for unge på specialskoler og meget andet. På STU er det dermed muligt at møde ligesindede, få kammerater og danne netværk, der rækker langt ud over ungdomsuddannelsen og ind i voksenlivet. 

 

Du er altid velkommen til at ringe eller maile til centeret for flere informationer.  


Med venlig hilsen

 

Kirsten Haaning


Chef