Spring til indhold

STU

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på CSV

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CSV følger en forløbsplan, som indeholder tre dele:

  • en almendannende del
  • en specifikt målrettet del
  • en beskæftigelsesrettet del

 

CSVs uddannelsestilbud skal være med til at udgøre en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Tilbuddet er ikke en videreførelse af undervisningen i folkeskolen, men en selvstændig uddannelse, der skal give disse unge et springbræt til voksentilværelsen. Undervisningstilbuddet bliver i videst muligt omfang tilrettelagt under hensyntagen til de unges kvalifikationer, modenhed, interesser og nærmeste udviklingszone.

Uddannelsen er ikke et ensartet undervisningstilbud gennem hele uddannelsens forløb, da forløbsplanen justeres efter behov og mindst en gang årligt i samråd med den unge, forældrene, UU- vejleder og sagsbehandler.

 

 

Flere typer undervisningselementer

I undervisningstilbuddet kan der indgå flere forskellige undervisningselementer. Det kan fx omfatte almindelige skolefag, hvis den unge, som et led i uddannelsesplanen, ønsker at gå til prøveforberedende undervisning i enkelte fag. Andre elementer kunne være undervisning i arbejdsmarkedsforhold eller forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder eller uddannelsesinstitutioner. Der kan også indgå fag, der støtter den unges fritidsaktiviteter og interesseområder.

 

Undervisningstilbuddet indeholder en almendannede del, som retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling kombineret med samfundsfag. Der kan heri indgå fag, der udvikler den unges kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold, bo undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud samt anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen.

 

Under uddannelsesforløbet er der en CSV-praktikvejleder tilknyttet, som hjælper til med praktik i virksomheder og institutioner, så den unge får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Udover praktik vil der også være undervisning og samtaler med praktikvejlederen, da målet efter gennemført STU er, at den unge er blevet afklaret i forhold til sin fremtidige forsørgelse og beskæftigelse.

Om STU

Retsinformation