Spring til indhold

Lovgrundlag

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup - Center for Specialundervisning af Voksne - tilbyder undervisning til voksne og unge med fysiske eller psykiske handicap.
Deltagerne opnår metoder og strategier, der gør, at de i videst muligt omfang aktivt kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap.
Specialundervisningen er derfor målrettet og planlagt, så den afhjælper eller begrænser virkningerne af et handicap.


.