Spring til indhold

Lovgrundlag

CSV Odense - Center for Specialundervisning af Voksne - tilbyder undervisning til voksne og unge med fysiske eller psykiske handicap

Formålet med ungdomsuddannelsen er ifølge loven: At udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

 

CSV skal dermed være med til at udvikle den enkelte elevs voksenidentitet, personlige kompetencer og øge graden af selvstændighed og således fremme elevens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet.

 

Til dette formål afprøver og afklarer vi elevernes bolig, uddannelses-, arbejds-, beskæftigelses- og fritidsmuligheder. Målet er, at eleverne efter endt uddannelse er tilbudt arbejde, beskæftigelse eller anden uddannelse.

 

Deltagerne opnår metoder og strategier, der gør, at de i videst muligt omfang aktivt kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap. Specialundervisningen er derfor målrettet og planlagt, så den afhjælper eller begrænser virkningerne af et handicap.

Retsinformation