Spring til indhold

Mad- og Måltidsfagligt team

Vi gør ernæring spiseligt for alle

 

Mad- og Måltidsfagligt team er en drifts- og udviklingsenhed. Her arbejdes der med at fremme odenseanernes sundhed, rehabilitering og livsglæde i relation til mad, måltider og ernæring.

 

Vi arbejder for at omsætte Odense Kommunes Mad- og måltidsstrategi til praksis gennem kompetenceudvikling af borgernært personale, faglig sparring og understøttelse af lokalt forankrede tiltag.

 

Vi arbejder med facilitering af processer og understøttelse af projekter og opgaver. Vi arbejder med intern og ekstern kommunikation for at understøtte kvaliteten på mad-, måltids- og ernæringsområdet i såvel Odense Kommune som på nationalt plan.

 

Vi arbejder med borgerrettet kommunikation for at understøtte odenseanernes viden om mad, måltider og ernæring. Derudover arbejder vi også for at give dem værktøjer til at mestre deres sundhed.

 

Mad- og Måltidsfagligt team består af to Mad- og Måltidsmentorer og en klinisk diætist