Spring til indhold

Mad i børnehusene

Her kan du læse om frokostordningen i børnehusene.

Frokostordning i Børnehuset Hjertegården

Valg til frokostordning

Odense Kommune tilbyder en forældrebetalt frokostordning i alle børnehuse. Som forælder har du hvert andet år mulighed for at fravælge denne frokostordning. I kommunale børnehuse er det en afstemning blandt alle forældrene. I de selvejende børnehuse kan forældrebestyrelsen alene træffe beslutning.
 

Hvis forældre stemmer JA til ordningen

Hvis der er stemmelighed, eller et flertal af forældre stemmer JA til frokostordningen, indføres der frokostordning i børnehuset.

Som udgangspunkt vil der blive tilbudt en frokostordning, der passer til aldersgruppen. Køkkenets stand og indretning vil dog få betydning for, i hvor høj grad der tilbydes mad, der tilberedes fra bunden eller kræver en minimal tilberedning. Uanset ordningen vil maden dog altid være sund og overvejende økologisk.

 

I filmen kan du høre om erfaringerne med frokostordningen i Børnehuset Hjertegården, der på optagetidspunktet har haft frokostordning i et halvt år. Læs mere om frokostordningen herunder.

Kommunale rammer for frokostordning

- Overvejende økologisk

- Maden er frisklavet

- Der serveres en frokost, som for eksempel kan bestå af smurte rugbrød, grovsandwich, pastasalat m. frikadeller, lune småretter, smør-selv-fade

- Måltidet tager udgangspunkt i Fødevarestyrelsens kostanbefalinger for den pågældende aldersgruppe, er varieret, spændende og indbydende for børn

- Valgperioden gælder to år.

- Taksten for 2023 er 652 kr. pr. måned. Juli er betalingsfri. Taksten er den samme for vuggestue- og børnehavepladser. Taksten er omfattet af reglerne for søskenderabat og friplads

- En frokostordning omhandler udelukkende frokostmåltidet


Særlige behov

En frokostordning i børnehuset vil tilgodese børns forskellige appetit og behov. Hvis dit barn har en fødevareallergi, som børnehuset ikke kan imødekomme, kan barnet med en lægeattest fritages fra frokostordningen. 


Hvis forældre stemmer NEJ til frokostordningen

Hvis flertallet af forældre i et børnehus stemmer NEJ til frokostordning, betyder det i udgangspunktet, at børnene skal have madpakke med.


Der er også en mulighed for, at forældrene (eller en gruppe af forældre) tilrettelægger en forældrearrangeret frokostordning. Ansvaret for at indgå aftale med leverandør og følge op påhviler forældrene.


En forældrearrangeret frokostordning tilrettelægges og finansieres af de forældre, der benytter ordningen. Ordningen må maksimalt koste 652 kr. om måneden pr. barn i 2023.Juli måned er betalingsfri.

 

Dagens øvrige måltider

En frokostordning indeholder i udgangspunktet kun frokost. Øvrige måltider medbringer børnene selv (eksempelvis frugt og eftermiddagsmadpakker).


Forældrene (eller en gruppe af forældre) kan også tilrettelægge en forældrearrangeret madordning for mellemmåltider. Det er forældrenes ansvar at indgå aftale med en leverandør og følge op på aftalen.

 

Om afstemningsprocessen

Afstemningen om en frokostordning følger reglerne i dagtilbudsloven. Det betyder blandt andet, at en ikke-afgivet stemme tæller som et ja til frokostordningen. Hvis der er stemmelighed mellem ja- og nej-stemmer i et børnehus, vil det også regnes for et ja til frokostordningen. Der er én stemme pr. barn.
Der sendes brev med afstemningslink til begge forældremyndighedsindehavere. Det skyldes, at vi er forpligtet til at sende brev til begge forældre, når det drejer sig om børns forhold, også i de tilfælde, hvor forældrene ikke deler adresse.

 

Se listen over børnehuse, der har frokostordning.