Spring til indhold

Mad i børnehusene

Her kan du læse om frokostordningen i børnehusene .

Valg til frokostordning

Odense Kommune tilbyder en forældrebetalt frokostordning i alle børnehuse. Som forælder har du hvert andet år mulighed for at fravælge denne frokostordning. I kommunale børnehuse er det en afstemning blandt alle forældrene. I de selvejende børnehuse kan forældrebestyrelsen alene træffe beslutning.
 
Næste gang, der er valg er i efteråret 2020, resultatet af afstemningen vil være med virkning fra 1. januar 2021. 

  

Hvor forældre stemmer JA til ordningen:

Børnehuse er forskellige, det samme er rammerne for frokostordningen. Herunder beskrives tre måder at tilrettelægge frokostordningen på. Ikke alle køkkener kan bære mulighed 2 og 3. Men alle kan tilrettelægge en sund, økologisk og varieret frokostordning hvor maden kommer udefra (mulighed 1).

 

1. Maden købes færdiglavet udefra 
2. Maden købes delvist tilberedt; Noget kræver opvarmning, andet tilberedes fra bunden 
3. Maden tilberedes fra bunden i børnehusets køkken 

 

Forældrerådet/bestyrelsen er med til at tilrettelægge den ordning som passer bedst i det pågældende børnehus indenfor mulighedens rammer.

 

Kommunale rammer for frokostordning

- Økologisk
- Maden tilberedes samme dag, som den serveres
- Valgperioden gælder to år
- Al kost tager udgangspunkt i fødevarestyrelsens kostanbefalinger for den pågældende aldersgruppe
- Taksten for 2019 er 599 kr. pr. måned. Juli er betalingsfri. Taksten er den samme for vuggestue- og børnehavepladser. Taksten er omfattet af reglerne for søskenderabat og friplads
- En frokostordning omhandler udelukkende frokostmåltidet

Det lokale råderum

Personale og forældreråd/bestyrelse bestemmer:
- Hvor tilberedt skal maden være ved levering (indenfor mulighedens rammer)?
- Sammensætningen af madplanerne.
- Bemanding af køkken - skal der fastansættes køkkenpersonale?
- Hvilke religiøse/kulturelle forhold kan imødekommes?

 

Særlige behov

En frokostordning i børnehuset vil tilgodese børns forskellige appetit og behov. Hvis dit barn har en fødevareallergi, som børnehuset ikke kan imødekomme, kan barnet med en lægeattest fritages fra frokostordningen. 

Der er 2 mulige løsninger hvis forældrene fravælger frokostordningen

Forældrerådet/bestyrelsen er med til at tilrettelægge den ordning som passer bedst i det pågældende børnehus.

 

1. Børnene medbringer egne frokostmadpakker
2. Alle forældre, eller en gruppe forældre, tilrettelægger en forældrearrangeret frokostordning

Forældrearrangeret frokostordning

En forældrearrangeret frokostordning tilrettelægges og finansieres af de forældre der benytter ordningen. Prisen fastsættes af forældrene og må maksimalt koste det der svarer til en kommunal frokostordning.
Der kan kun være én forældrearrangeret frokostordning i et børnehus, og kun hvis den kommunale frokostordning er fravalgt.

Et eksempel kan være: Forældrene indgår en aftale med en privat leverandør, der bringer frokost ud til de fem børn, der er med i ordningen.

 

Dagens øvrige måltider

Det gør sig gældende for frokostordningen at den kun er dækkende for frokostmåltidet. 

En madordning omhandler de øvrige måltider såsom morgenmad, eftermiddagsmad og frugt.
Uanset hvilken frokostordning, der er i børnehuset, er der to muligheder for de øvrige måltider.
1. Børnene medbringer egen frugt og eftermiddagsmadpakker
2. Alle forældre, eller en gruppe forældre, tilrettelægger en forældrearrangeret madordning

 

Forældrearrangeret madordning

En forældrearrangeret madordning tilrettelægges og finansieres af de forældre der benytter ordningen. Prisen fastsættes af forældrene. Et par eksempler kan være: Forældrene indgår aftale med en privat leverandør, der bringer frugt ud til børnehuset. Forældrene indgår aftale med en privat leverandør, der bringer smurte boller ud til eftermiddagsmad.