Spring til indhold

Tilsyn

Der findes to former for tilsyn.

Familieplejen Odense

Familieplejen Odense

Familieplejen Odense

Egeparken 2 A
5240 Odense NØ
65 51 85 00
Kontakt konsulenterne i Familieplejen

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Børne- og Ungerådgivningen - for borgere

Åbningstider

Man - Onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Det generelle tilsyn

Det er Socialtilsyn Syd, som fører det generelle tilsyn med de generelt godkendte plejefamilier. Tilsynet foregår som besøg ved plejefamilien minimum én gang årligt.
 
På den ene side er tilsyn en kontrol af, om der er ændringer i familiens forhold, som kan medføre ændring af godkendelsens indhold for eksempel helbred, familieforøgelse osv. Samtidig er tilsyn en kontrol af om plejefamiliens opgaver stemmer overens med det, som plejefamilien er godkendt til.
 

Det personrettede tilsyn med barnet

Det er børn- og ungesocialrådgiveren, som fører tilsyn med barnet. Socialrådgiveren skal i forbindelse med tilsynet have en samtale med barnet. Den form for tilsyn foregår minimum to gange årligt.