Spring til indhold

Aflønning og vilkår

Løn- og ansættelsesforholdene for en plejefamilie bliver skrevet i en plejekontrakt .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Familieplejen Odense

Familieplejen Odense

Egeparken 2 A
5240 Odense NØ
65 51 85 00
Kontakt konsulenterne i Familieplejen

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Børne- og Ungerådgivningen - for borgere

Åbningstider

Man - Onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Odense Kommune honorerer plejefamilier efter en ny honoreringsmodel, der består at en grundhonorering. I særlige aftalte perioder kan der være behov for at man som plejeforælder må helt eller delvist opgive tilknytning til arbejdsmarkedet, og i disse perioder vil aflønningen være højere. Læs mere i denne pjece om om Odense Kommunes honoreringsmodel.
 
Omkostningsdelen dækker over kost, logi, én fritidsaktivitet, omsorgsbetinget dagligdagskørsel, daglige fornødenheder og fornøjelser, som for eksempel frisør og biograftur. Derudover får barnet dækket lommepenge og beklædningsudgifter ud fra en aldersbestemt takst. Taksterne bliver revurderet én gang årligt ud fra KL’s (Kommunernes Landsforening) fastsættelse af vejledende takster. Den skattefrie omkostningsdel er en fast takst, som er afhængig af barnets alder.
 
Der vil også være nogle udgifter for barnet, som Odense Kommune vil tage sig af efter forudgående aftale eller ansøgning. Det kan dække over udgifter til daginstitutioner som vuggestue, børnehave og SFO eller udgifter til tandlægebesøg, briller, forsikringer og evt. ferietilskud. I særlige tilfælde kan der være aftalt "barnepige" som alternativ til supplerende aflastning.
 
Efter aftale med Odense Kommune, er der også mulighed for at få tilskud til merudgifter til særlig handicap og etableringen af plejebarnet. Der ydes kun kørselsgodtgørelse for kørsel, der er forudbestemt og aftalt i henhold til handleplanen. Udgifter vil blive refunderet efter gældende takst for plejefamilier, hvor der skal udfyldes dette kørsels-skema

 

En plejekontrakt vil også indeholde reglerne for opsigelsesvarsel, tavshedspligt osv.