Spring til indhold

Tæt støttede opstartsforløb

TSOP

  • Det tæt støttede opstartsforløb er et intensivt støtteforløb til jer, der har fået et barn i pleje.
  • Jeres deltagelse i et opstartsforløb med intensiv støtte i starten af en anbringelse skal være med til at sikre, at jeres familie og plejebarnet sammen får en god start på plejeforløbet, og at I støttes i jeres situation og aktuelle behov.
  • Det tæt støttede opstartsforløb indeholder en række redskaber og materialer, der er handlings orienterede og praksisrettede. Redskaberne og materialet kan bruges fleksibelt både til grupper af plejefamilier og til enkelte plejefamilier.

 

I vil undervejs i forløbet

  • Deltage i et formøde, hvor jeres opstartsforløb planlægges i samarbejde med familieplejekonsulenten.
  • Deltage i undervisningen på i alt 5 moduler i løbet af det første år af barnets anbringelse. (2 til 2,5 timers varighed per modul).
  • Gennemgå forskellige e-læringsmoduler, der understøtter de udvalgte moduler, gennemføre logbogs-øvelser, der er tilknyttet undervisningen i de enkelte moduler, og øvelser, der ligger enten før, under eller efter undervisningen.
  • Deltage i temasupervision.

 

Undervisningsmodulerne består af 6 generelle moduler

-Den mentaliseringsbaserede indstilling hos plejeforældre. 

-Den tryghedsfremmende plejefamilie.

-Konfliktforståelse og kommunikation. 

-Samarbejde og inddragelse af biologisk familie og øvrige netværk.

-Dynamik i plejefamilien, herunder parforhold, evt. biologiske børn og andre plejebørn.

-Traumer og omsorgssvigt.

 

9 temamoduler

-Specialpædagogiske principper.

-Stressfølsomhed og stresstolerance.

-Førskolebarnet og samarbejde med dagtilbud.

-Skolebarnet og samarbejde med skolen.

-Teenageren - overgang til voksenlivet.

-Overgrebsproblematikker.

-Plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund.

-Netværksplejefamilie.

-Fælles Proaktiv Problemløsning (metodemodul)

 

Familieplejen i Odense tilrettelægger det tæt støttede opstartsforløb således, at et samlet forløb består af 3 faste moduler og 2 individuelt tilrettelagt moduler.

 

De 3 faste moduler er:

 

-Den mentaliseringsbaserede indstilling hos plejeforældre.

-Den tryghedsfremmende plejefamilie.

-Samarbejde og inddragelse af biologisk familie og øvrige netværk.

 

Her vil modulundervisningen som udgangspunkt foregå i grupper med andre plejefamilier.

 

De fast moduler vil blive afholdt:

 

1. onsdag i januar, marts, maj, september, november, eller

1. torsdag i februar, april, juni, oktober, december.

Alle dagene vil der være formiddags- og eftermiddagshold.

 

 

Vi afholder undervisningen  i

Odense Kommunes Kursuscenter,

Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C

 

De 2 individuelle moduler udvælges blandt de øvrige undervisningsmoduler.

Her kan undervisningen foregå individuelt eller i gruppe med andre plejefamilier.

Den individuelle undervisning kan afholdes i jeres eget hjem.

 

Alle temasupervisioner foregår individuelt med jer og kan afholdes i jeres eget hjem.

 

Vi er 3 familieplejekonsulenter, der står for de tætstøttede opstartsforløb.

 

Signe Bjerrin, tlf.: 40228646

Klavs Osborn, tlf.:  24905753

Karen Cantoni, tlf.: 23495841

 

Har I spørgsmål , er I velkomne til at kontakte os.

 

I kan desuden læse mere på Socialstyrelsens hjemmeside:

 

https://tsop.dk/?redirect=0