Spring til indhold

Fødselsreaktion og efterfødselsdepression

Her på siden kan du læse om sundhedsplejens gruppeforløb til mødre, som har fået konstateret en fødselsreaktion. 

Gruppeforløb

Det er bevist, at mødre med en fødselsreaktion har gavn af at deltage i et gruppeforløb.

Gruppen kan være med til at bryde mødres isolation og give en fornemmelse af at være "i samme båd". Det kan gøre det nemmere at sætte ord på svære følelser, tanker, behov og forestillinger.

Mødre har efter deltagelse på gruppeforløbet beskrevet, at de føler sig styrket i moderrollen, i kontakten med barnet, og at de har oplevet et større overskud i hverdagen. Gruppeforløbet har ligeledes haft en positiv effekt på parforhold og givet en øget bevidsthed om egne stærke sider.

Tilbuddet er gratis for mødre, der har fået konstateret en fødselsreaktion og er motiveret for et gruppeforløb. Som deltager skal du kunne læse og forstå dansk.

Forløbet strækker sig over 12 mødegange på 12 uger af hver 2 timers varighed. Gruppestørrelsen er 5-6 mødre. Der deltager to sundhedsplejersker med særlig viden om fødselsreaktion ved hvert møde.


Hvordan kan jeg deltage?

Du kan blive henvist til tilbuddet via egen læge eller sundhedsplejerske, eller du kan selv henvende dig til sundhedsplejerskerne herunder.

Er du som nybagt mor i tvivl om, hvorvidt du har en fødselsreaktion, skal du tage kontakt til din egen læge eller din sundhedsplejerske. Du kan finde din sundhedsplejerske her.

Tænker du, at et gruppeforløb måske er noget for dig, kan du tilbydes en samtale med en af de sundhedsplejersker, som er tilknyttet forløbet, som nærmere kan beskrive, hvad et gruppeforløb indebærer.

Pårørende til mødre med fødselsdepression tilbydes 2 mødegange i grupper af 3-6.


Gruppeforløbet foregår i:

Sundhedshuset
Slotsgade 5
5000 Odense C


Sundhedsplejersker der er tilknyttet forløbet er:

Lene Madsen
Tlf. 23 65 68 14

Mette Kronborg
Tlf. 30 51 39 09

Lene Brahtz
Tlf. 30 71 32 96

Gitte Schärfe
Tlf. 40 17 66 55

Tanja Bonnemose
Tlf. 24 47 03 26

Sanne Eskelund
Tlf. 21 47 03 19


Links:

Fædre og fødselsdepression - Far for livet


Psykiatrifonden.dk


Gratis behandling af angst eller depression med kort ventetid (internetpsykiatrien.dk)