Spring til indhold

Pædagogik i Børnehuset Tingvallagården

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børnehuset Tingvallagården

Tingvallavej 69
5210 Odense NV
63 75 61 51

Åbningstider

Mandag - Onsdag 06.30-16.35
Torsdag 06.30-16.45
Fredag 06.30-16.15

Daglig pædagogisk leder

Harriet Susanne Kjeldsen

De yngste børn starter på Katlastuen, hvor de får en tryg og omsorgsfuld start.

 

Her lærer de at gå i børnehave, og bliver guidet i selvhjulpenhed, og det at indgå i forpligtende børnefællesskaber.

 

Når børnene er omkring 4 år, rykker de op på stuerne Loa/Falke.

 

Der er læringsgrupper for alle børn i løbet af ugen. Indholdet kan være musik, sprog, motorik, kreativt værksted, udelege, natur m.m. Vi har bålplads og tager ofte på ture i lokalområdet eller på busture ind til byen.

 

Stuerne Loa/Falke arbejder tæt sammen for at styrke og støtte op omkring børnenes legerelationer. Læringsgrupperne kan variere efter børnenes alder, relationer og læringsmål.

 

De ældste børn indgår i læringsgrupper fra marts til februar inden start i forårs-sfo. De går blandt andet til ”Leg og bevægelse”, hvor vi bruger Pårup hallen en gang om ugen i samarbejde med to andre børnehuse. Vi samarbejder også med andre børnehuse, hvor børnene får kendskab til andre, de skal gå i forårs-sfo sammen med.