Spring til indhold

Dagligdagen i Pårup Børnehus

Her kan du læse om en dag i Pårup Børnehus

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ca. kl. 09.30 holdes der samling og vi spiser medbragt frugt. Til samling synger vi, fortæller historie, leger sanglege og har ”Fri For Mobberi”.

Efter samling er vi i læringsmiljøer både ude og inde. Det er primært om formiddagen, vi har forskellige planlagte forløb i læringsmiljøerne, som skal stimulere børnenes udvikling, men vi kan i perioder også have læringsgrupper om eftermiddagen. Indretningen af læringsmiljøerne og de planlagte forløb er lavet med udgangspunkt i Odense kommunes læreplanstemaer.

Vi spiser frokost ca. kl. 11.00. Efter frokost går vi på legepladsen. 
De børn der har behov for en middagslur kan her sove til middag.

Vi spiser eftermiddagsmad ca. kl. 14.00. Derefter leger børnene i husene eller på legepladsen, og kl. 15.30 samles børnene på en base eller på legepladsen frem til lukketid.

 

Faste arrangementer i løbet af året er fastelavn, afslutning for de børn, der skal i Forårs SFO, sommerfest og julefest, som er forældrerådet arrangementer, bedsteforældredag og herudover, holder vi hver måned fællesfødselsdag for de børn, der har fødselsdag i den pågældende måned.