Spring til indhold

Pædagogik i Torpegården Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Torpegården lægger vi vægt på en atmosfære med en høj grad af nærvær, omsorg og anerkendelse. Det skaber tryghed og tillid blandt børnene og giver de bedste betingelser for personlig udvikling og læring. Det er vigtigt for os, at børnene føler sig trygge ved alle voksne i hele huset, og at de kender hele huset, derfor er der mange tidspunkter i løbet af dagen, hvor børnene selv vælger, hvor de vil være, og hvad de vil lege. Det er også med til at sikre en god overgang fra vuggestue til børnehave.

 

Vi vægter den sproglige og sociale udvikling hos børnene højt, for at kunne give børnene de bedste betingelser for at kunne udvikle sig til at blive robuste og at kunne mestre eget liv.

 

Vi opfordrer børnene til at skulle kunne så meget som muligt selv og til at hjælpe hinanden, så de oplever sig som kompetente og ligeværdige mennesker. Det er med til at styrke selvværd, at barnet oplever sig som en værdsat ven, og at det oplever sig som en vigtig del af børnegruppen.

 

 

Leg

Det er i leg børn lærer, bliver nysgerrige, øver sig og træner nye færdigheder. De lærer at samarbejde og forhandle, samt udvikler deres sprog. Det er i leg, der dannes relationer og knyttes venskaber

 

Krop og sprog

Vi synger meget, læser historier og rim og remser for at styrke den sproglige udvikling. Til vores fælles samlinger synger og optræder børnene for hinanden. At turde optræde og synge for hinanden er også med til at styrke barnets selvværd.