Spring til indhold

Pædagogik i Galaksen Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Galaksen har vi fælles skabt et fundament, hvorpå vi arbejder med en anerkendende tilgang, gode relationer barn/barn, barn/voksen samt voksen/voksen imellem og stræber efter et godt og solidt forældresamarbejde. 
 
Vi samarbejder med forældrene om deres barn og er opmærksomme på, at imødekomme forældrenes bekymringer og dele glæder og svære situationer i et ligeværdigt forhold.
 
Vi møder børnene i deres forskellige behov og ønsker, og ser barnet som værende unik på hver sin måde, derfor arbejder vi med begrebet yndlingsvoksne.

I Galaksen kan man spise, når man er sulten og sove når man er træt, da vi følger barnets intentioner og er lydhøre overfor deres signaler og behov. I Galaksen bruger vi derfor babytegn, som er et godt redskab til, at barnet kan udtrykke sine behov og ønsker, også før det verbale sprog.
Vi tror på, at der bag barnets handling er en intention, hvorfor vi ikke skælder ud men i stedet vælger at vejlede og guide barnet, samt give et alternativ til en anden handling, som er mere hensigtsmæssig.

Vores faglige viden og anerkendende tilgang er en integreret del af os, hvilket betyder at vores faglige refleksioner kommer til udtryk og bearbejdes i vores komplekse hverdag.
 
Vi har opbygget en fleksibel kultur som gør, at vi løbende kommunikerer, justerer og handler efter vores pædagogiske værdigrundlag.

Hele hverdagen er bygget op omkring en afstemning af børnenes færdigheder og følelsesmæssige overskud.
Børnene inddrages i hverdagens rutiner. Fx hente madpakker, øver selvhjulpenhed i garderoben, på puslebordet og i krybberummet m.m.

I Galaksen stræber vi efter at give børnene den bedst mulige dag hver dag.