Spring til indhold

Pædagogik i Asgård Børnehus

Her kan du læse om børnehusets pædagogik.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vi vægter at alle børn får en dejlig dag i børnehuset hver dag, og vi prioriterer høj grad af nærvær med børnene.

 

Vi opstiller og udvikler løbende læringsmiljøer, såvel ude som inde, der udfordrer børnenes kreativitet og fantasi i legen, både i forhold til fri leg og planlagte aktiviteter.

Vi tager udgangspunkt i dét, børnene er optaget af, og giver dem mulighed for selv at vælge voksne, lege, legesteder og legekammerater.

Gennem legen i store og små fællesskaber, øver børnene at være sociale med andre, løse konflikter, og de lærer noget om, hvem de selv er.

Ved at anerkende barnets følelser, også når de er vrede og kede af det, styrker vi det enkelte barns tro på, at det er noget værd i sig selv. Vi skal være opmærksomme på at se og tage barnets perspektiv.

Vi ligger vægt på at skabe stjernestunder hvor ex 1-2 voksne laver noget sammen med en mindre gruppe børn. Vi prioriterer at give dem ro til at lege, undersøge og undre sig. I kommunikationen er vi opmærksomme på at give tid, så børnene kan komme til orde.

Vi gør hver dag meget ud af at tage godt imod børn og forældre om morgenen, så alle føler sig velkomne og værdifulde.

 

Børn trives og udvikler sig, når stemningen omkring dem er positiv og varm. Vores kropssprog, stemmeføring og måden vi siger tingene på, har stor betydning. Trivsel i personalegruppen skaber trivsel hos børnene.

Humor er vigtigt i vores hus. Vi kan lide at grine sammen.