Spring til indhold

Behandlingsforløb

Behandlingen er ambulant og foregår hos Unge & Rusmidler. I din behandling er du tilknyttet en fast behandler.

Sådan forløber behandlingen

Behandlingen varer typisk 6-12 måneder. Du får udarbejdet en individuel behandlingsplan. Forløbet består af "én til én" samtaler med din behandler. Du bliver evt. også tilbudt øreakupunktur, kugledyne og samtale med vores sygeplejerske, læge og psykolog.

 

Behandlingen indebærer også hjælp til at ændre fokus. Det kan fx være at komme i gang med fritidsaktiviteter og at skabe et nyt netværk, hvor rusmidler ikke er en del af hverdagen.Det gode samarbejde med forældre

I Unge & Rusmidler har vi gode erfaringer med behandlingsforløb, hvor vi arbejder sammen med forældre og evt. andre personer, der betyder noget for dig. Behandlingen lykkes bedst, når andre aktivt tager del og støtter dig.

Derfor inviterer vi dine forældre og eventuelt andre, der støtter dig, mens du er i behandling, med til samarbejds- og statusmøder i Unge & Rusmidler.

Dine forældre skal give samtykke - sige ja til, at du bliver indskrevet til behandling i Unge & Rusmidler.

 

Brug for ekstra hjælp

Hvis du har behov for det, så bliver din behandling suppleret med en særlig (social) støtte til dig eller hele din familie. Det er en socialrådgiver i Børn– og Ungeforvaltningen, der tildeler denne støtte ud fra en vurdering af dit og din families behov.