Spring til indhold

Om os

Unge & Rusmidler er Odense Kommunes tilbud til unge under 30 år, der har et misbrug eller et problematisk brug af hash eller andre rusmidler.

Ambulant tilbud

Unge & Rusmidler tilbyder ambulant behandling og rådgivning til unge under 30 år, der har et problematisk forbrug af hash, kokain, MDMA eller andre rusmidler. Vi har også tilbud til pårørende og fagpersoner. 

 

Professionel behandling og rådgivning

Hos Unge & Rusmidler bliver du mødt af et tværfagligt team, bestående af professionelle og erfarne misbrugsbehandlere, sygeplejersker, læger og psykologer.

 

Behandlingen bygger på evidensbaserede metoder. Du vil derfor blive mødt af metodiske tilgange, som der er god effekt af i forhold til behandling af misbrug af hash eller andre rusmidler.  Alle behandlere er uddannet i kognitiv behandling, hvor der er fokus på at arbejde med at lære nye tankemønstre og ad den vej også nye vaner. Vi arbejder også med den motiverende samtale, som har god effekt i behandlingen af unge med rusmiddelproblemer.

 

Kvaliteten af vores tilbud

Hvis du vil læse om den hjælp, som du kan forvente at få i Unge & Rusmidler, så kan du læse mere i Kvalitetsstandard for stofbehandling i Odense.  

Du kan også se, hvordan Socialtilsyn Syd vurderer kvaliteten af vores tilbud. Læs Tilsynsrapporten 2021.