Spring til indhold

PUR - Psykiatri, Unge & Rusmidler

PUR står for Psykiatri, Unge & Rusmidler og er et samarbejde mellem psykiatrien og Unge & Rusmidler. Hvis du arbejder i psykiatrien og er bekymret for en ung mellem 20-30 år, der bor i Odense Kommune og har en dobbeltdiagnose, så giver PUR rådgivningen dig et konkret tilbud at henvise den unge til.

Henvis til PUR

PUR rummer et anonymt rådgivningstilbud til unge mellem 20 og 30 år, der er tilknyttet psykiatrien og har et problematisk brug af rusmidler. I PUR rådgivningen kan den unge få op til 5 anonyme samtaler. Den unge kan tale om lige dét, der er den enkeltes udfordring og behov. Der vil være fokus på, hvordan den psykiske lidelse har indflydelse på rusmiddelbruget - og omvendt. Den unge skal bo i Odense Kommune for at kunne gøre brug af tilbuddet. Rådgivningen er gratis.

Vær opmærksom på, at PUR også kan fungere som brobygning til behandling, hvis du i dit arbejde i psykiatrien er i kontakt med en ung, der har et behandlingskrævende misbrug uden at være motiveret for behandling.

 

Hvad tilbyder PUR til fagpersoner?

Som fagperson i psykiatrien kan du også bruge PUR til at få sparring i forhold til

  • hvordan du kan tage hul på samtalen om rusmidler med en ung med et problematisk brug af rusmidler
  • hvordan du bedst hjælper en ung på vej til relevant hjælp i forhold til et problematisk forbrug af rusmidler.

Ring til PUR


Du kan ringe direkte til rådgiverne i PUR. Kontakt Peter på 20 37 92 05 eller Hanne på 30 56 07 22.