Spring til indhold

Ny borger

Odense Værkstederne består af tre matrikler, se under de enkelte afdelinger for mere info.

Åbningstider:

Mandag til torsdag: 8.00 -16.00

Fredag: 8.00 -13.00 - Lukket i weekender og helligdage, samt grundlovsdag.


Arbejdstiden kan tilpasses individuelle behov. Mange medarbejdere har en eller to hjemmedage/fridage pr. uge.

Odense Værkstederne er normeret til 164 pladser i henhold til lov om social service §103 om beskyttet beskæftigelse og 113 i henhold til lov om social service §104 om aktivitets- og samværstilbud. I alt er ca. 480 visiteret til Odense Værkstederne, heraf 75 er i løntilskudsjob på det ordinære arbejdsmarked med fortsat og begrænset tilknytning til og opfølgning af Job og Kursus.

60 personer udgør personalegruppen på Odense Værkstederne. Det samlede antal normerede fuldtidsstillinger er ca. 46. At personalegruppen tæller 60 personer, skyldes to ting; at et antal er ansat på deltid, og at Odense Værkstederne har tradition for at være en meget rummelig arbejdsplads med forholdsvist stort antal ansatte i fleksjob og seniorjob.

Personalegruppen består af pædagoger, værkstedsassistenter, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter. Betegnelsen ’værkstedsassistent’ er en samlebetegnelse for ansatte med forskellige håndværksmæssige uddannelser – køkkenledere, kunstnere, kokke, gartnere, faglærere m.v.

Odense Værkstederne er praktiksted for pædagogstuderende, både i øvelsespraktik (to pladser) og lønnet praktik (to pladser), PAU (pædagogisk assistent), samt ergoterapeuter.