Spring til indhold

Naturværkstedet Langagervej

Frisk luft og store maskiner

Dekorativt billede

Hvad er Naturværkstedet Langagervej?

Naturværkstedet Langagervej er et samarbejde mellem Odense Kommune og Tarup-Davinde, der blev startet i 2014. Vi holder til i det store naturområde i Tarup-Davinde, hvor vi har vores eget lille område kaldet Havørnen i folkemunde. Her har vi to huse, en stor hal, en køkkenhave, et drivhus, en hønsegård og flere udendørs arbejdsstationer. Vi beskæftiger os primært med at passe det store naturområde fx ved at slå græs, fjerne bjørneklo, beskære buske og træer, fælde træer, plante nye planter, samle skrald og tømme skraldespande, lappe huller i grusvejene, vedligeholde indhegninger og fodre og flytte geder fra indhegning til indhegning. Vi leverer også brænde til shelterne herude, hjælper til når der er teambuildingarrangementer eller besøg fra børnehaver i området og om sommeren lejer vi cykler ud. Men vi laver også mange andre slags opgaver såsom at fremstille brændely og bordbænkesæt, producere brænde og rense mursten, der skal genbruges til byggeprojekter. Derudover tager vi os også af forskellige dagligdagsopgaver som fx at gøre rent, lave mad – nogle gange over bål, passe vores køkkenhave og vores høns og tage på ture ud at handle eller for at få reparereret nogle af vores mange maskiner. Meget af det vi laver i Havørnen er med fokus på bæredygtighed, genbrug, biodiversitet i det store naturområde og selvforsyning ved fx at bruge æg fra hønsene og grøntsager fra køkkenhaven til vores frokost.

 

Hverdagen På Naturværkstedet Langagervej

Vi en fast struktur hver dag. Der er mødetid mellem kl. 8 og 9 og fyraften mellem kl. 14 og 15. Dagens arbejdsopgaver fordeles om morgenen af personalet. Fra kl. 9 til 12 arbejder vi og holder en lille kaffepause undervejs. Der er frokost fra kl. 12 til 12:30, og fra 12:30 til 12:50 er der pause. Fra kl. 12:50 til 14:15 arbejder vi igen, og kl. 14:15 slutter vi dagen af med en kop kaffe.

Der er rigtig mange forskellige typer arbejdsopgaver hver dag, og vi har flere forskellige værksteder og arbejdsstationer. Vi har også mange slags maskiner, og før man kan bruge en bestemt maskine, skal man tage ”kørekort” til den. Man har sit eget kørekort, hvor man kan se de forskellige maskiner, vi har til rådighed. Når man er blevet oplært i at bruge en maskine og man har godt styr på den, får man et klip i sit kørekort ud for den pågældende maskine. Man kan således hele tiden se på kørekortet, hvilke maskiner man har bevis på at kunne bruge. Der er også nogle, der har taget motorsavsbevis hos AMU.

 

Borger på Naturværkstedet Langagervej

Vi er i alt 22 borgere, 3 faste personaler og flere andre personaler såsom pædagogstuderende, minifleksjob og virksomhedspraktikanter. Vi kan i høj grad tilpasse arbejdsopgaverne til den enkelte, så der er både mulighed for fx at arbejde med rigtig mange forskellige typer opgaver eller med mere faste og ensartede opgaver. Der er også både mulighed for at få meget støtte til ens arbejdsopgaver og at arbejde mere selvstændigt. Vi er udendørs det meste af tiden og vi arbejder meget med store maskiner og har tunge arbejdsopgaver, så det er en stor fordel at man er glad for frisk luft og fysisk arbejde, hvis man skal være på Naturværkstedet Langagervej. Vi har et busstoppested lige ude foran, og de fleste borgere tager selv til og fra værkstedet med rutebilen. Der er dog også mulighed for at få bevilget transport. Man får ikke løn, men der er gratis frokost hver dag og man får betalt sit arbejdstøj. Vi har vi både borgere under paragraf 103 og 104.

 

KONTAKT

Naturværkstedet Langagervej

Langagervej 1

5220 Odense SØ

Tlf. 6375 9626

Tlf. 6375 9627

 

  

 

Ældre- og Handicapforvaltningen