Spring til indhold

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

 

Kristian Viskum

Rehabiliteringsleder Odense Værkstederne 

Midtbyen, Rytterkasernen 17-19, 5000 Odense C

Bregnevej, Bregnevej 14, 5220 Odense SØ

Havørnen, Langagervej 1 5220 Odense SØ

Tlf: 2427 9612

Mail: kvi@odense.dk

 

Mette Rotborg Henriksen

Assisterende rehabiliteringsleder - Midtbyen nr. 17 + 19

Tlf: 3033 4460

Mail: merhe@odense.dk

 

Per Holten Andersen 

Konstitueret assisterende rehabiliteringsleder - Bregnevej

Tlf: 4049 1759

Mail: phoan@odense.dk

 

Er du som borger interesseret i at starte på Odense Værkstederne, kan du kontakte:

 

Tina L. Pedersen

En indgang

Tlf: 6375 9673

Mail: tlp@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen