Spring til indhold

Kontakt

Kære Borgere og pårørende

Som I sikkert har hørt, skal vi begrænse omgangen med hinanden mest muligt for at undgå spredning af covid-19. 
Derfor er Odense Værkstederne lukket.
 
Vi er godt klar over det kan være en vanskelig periode for jer, men det er meget vigtigt for at vi begrænser smitterisikoen. 
 
Der vil ved behov blive etableret et ”nød”-aktivitetstilbud for de borgere hvis pårørende, der er en del af kriseberedskabet inden for social- eller sundhedssektoren. 
 
Har I spørgsmål vedr. dette skal I kontakte assisterende leder Rikke Lee på 63 75 96 96 eller riha@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen