Spring til indhold

Økologi og bæredygtighed

I Byens Køkken har vi det økologiske sølvmærke. Det betyder, at vores mad laves af minimum 60 % økologiske råvarer.

 

Økologi handler om at dyrke råvarer, der er fri for pesticider, at understøtte dyrevelfærd, at give plads til naturen og tage hensyn til miljøet.

Rent drikkevand

En del af de sprøjtemidler, der bliver brugt på markene, siver langsomt ned gennem jorden og ender i grundvandet.  Det er det vand, som du drikker fra vandhanen.
I den økologiske produktion anvendes der kun en yderst begrænset mængde sprøjtemidler. Ved at vælge økologi er du altså med til at beskytte grundvandet, så de kommende generationers drikkevand også er rent.

Et rigt dyreliv

Ved at skåne markerne for sprøjtemidler og kunstgødning understøttes et rigere dyre- og planteliv på økologiske marker sammenlignet med konventionelle marker. Når landmanden værner om naturen på sin mark, nyder den omkringliggende natur også godt af det. Det betyder nemlig, at der ikke er nogle pesticider som spredes til vandløb, søer og anden vild natur.

Dyrevelfærd

Alle dyr har ret til et godt liv. Derfor opdrættes økologiske dyr i rammer, hvor de kan følge deres naturlige adfærd. Koen har været på marken, hvor den græsser, grisen kan rode med trynen i mulden og høns kan støvbade. Dyrene har altså adgang til at være i det fri. 

 

Ansvarlig madlavning i Odense Kommune

  • Vi har vi det Økologiske spisemærke i sølv, der viser at minimum 60 % af de råvarer, som vi laver mad af, er økologiske.
  • Vi bruger bruger danskdyrkede bælgfrugter, for at sikre velsmagende, nærende og klimavenlige retter