Spring til indhold

Hvad er vold

Volden har mange forskellige udtryksformer. Vold kan både være fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og materiel. Ofte oplever voldsudsatte flere former for vold samtidig. Nedenfor kan du læse om de forskellige voldsformer.

Hvad er vold?

 

Fysisk vold

Der er tale om fysisk vold, når der er direkte kropslig forbindelse mellem to mennesker, hvor den fysiske kontakt skader og smerter. Det kan være slag, spark, skub, fastholdelse, bid og kvælningsforsøg.

Psykisk vold

Ofte er den psykiske vold ikke synlig for andre, da den ikke efterlader synlige ar på kroppen. Samtidig kan det være vanskeligt at sætte ord på, og bevise den psykiske vold foregår. Der kan være mange former for psykisk vold. Det kan være systematisk nedbrydning af selvtillid, isolation, tvang, kontrol og umyndiggørelse. 

Seksuel vold

Det er alle former for seksuelle overgreb. Det kan ske med fysisk berøring, men det kan også ske med ord. Det kan være voldtægt, tvungen prostitution, uønsket berøring eller man bliver truet til at tilfredsstille den andens seksuelle behov.  

Økonomisk vold

Kan anvendes til at styrke voldsudøverens magtposition. Det kan være, at man bliver nægtet adgang til egne penge, truet til at underskrive lånedokumenter og skal tigge og bede om penge til mad og andre basale behov.

Materiel vold

Det er en voldsform, der ikke direkte går ud over et andet menneske, men det kan være en del af det voldsmønster, som udspiller sig mellem parterne. Det er handlinger eller situationer, hvor ting eller genstande bliver ødelagt for at skræmme eller straffe et andet menneske. Det kan være at brænde møbler, smide computeren ud af vinduet eller klippe hul i tøjet.

Stalking

Stalking er når man gentagende gange blive udsat for hændelser, som krænker eller forstyrrer en og ens liv. 
Det kan blandt andet være at man bliver forfulgt, overvåget eller modtager utallige SMS’er og opkald. Man kan også opleve at blive chikaneret, hærværk og rygtespredning.

Digital vold

Det særlige ved den digitale vold er at, at overgrebene kun foregår online. Det kan for eksempel være på sociale medier og på telefon.
At være udsat for digital vold, kan blandt andet opleves ved at få trusler på de digitale medier, delt nøgenbilleder, blive hacket så udøveren får adgang til personfølsom viden såsom opkald, SMS’er og GPS. Det kan også være overvågning og kontrol i forhold til, hvem man taler i telefon eller skriver med.