Spring til indhold

Få hjælp

Krisecenter Odense er et tilbud til dig, der er udsat for vold eller trusler om vold. Det er både fysisk og psykisk, seksuel, økonomisk og materiel vold.

 Vold har mange forskellige udtryksformer.

Du kan læse mere om de forskellige former for vold her.

 

Telefonisk eller personlig rådgivning

Vi tilbyder rådgivning med fagprofessionelt personale. Du kan ringe på telefon: 63 75 75 00. Du har også mulighed for at komme ind på krisecenteret til en samtale. Det kræver dog en telefonisk aftale først.

 

Rådgivning under dit ophold

Du har i forbindelse med dit ophold på vores krisecenter ret til koordinerende rådgivning. Rådgivning kan være indenfor bolig, økonomi, arbejde/uddannelse, børnenes skole/institution, forældremyndighed, skilsmisse/separation, sundhed og trivsel. Formålet med rådgivningen er at støtte dig og dine børn, når I skal etablere en ny hverdag efter opholdet. 

Rådgivningen kan fortsætte efter du er flyttet fra krisecenteret og indtil du er etableret i ny bolig.