Spring til indhold

Børn

Hvis du har brug for ophold på krisecenteret, har du selvfølgelig mulighed for at tage dine børn med.

Kort tid efter din/jeres ankomst, vil du og dit barn få en velkomstsamtale med en børnefaglig medarbejder.

Børnetilbud

Krisecentret har et mindre børnetilbud, som børn i alderen 1-6 år, kan benytte, hvis barnet kan rumme dette. Det er et tilbud til børn, som normalvis går i børnehave/vuggestue/dagpleje, men af forskellige årsager (trusler, afstand m.v.) ikke kan benytte deres normale institution.

Skole

Krisecenter Odense tilbyder undervisning til skolebørn, der er forhindret i at benytte deres eget skoletilbud. Dog kan vi ikke tilbyde undervisning til børn med særlige behov, støtte mv.

Psykologsamtaler 

På krisecentret tilbyder vi dine børn psykologsamtaler. 

Børnepasning 

Under opholdet har du selv ansvaret for at passe dine børn. Har du – i særlige situationer – behov for pasning i forbindelse med fx møder, kan det aftales med børneteamet.