Spring til indhold

Hvem kan få rådgivning?

Vi hjælper og rådgiver alle i Odense, der er pårørende til en person med psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer.

En pårørende er en person, der har et nært forhold til et menneske med psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer. Det gælder uanset, om den person, du er pårørende til, har en medfødt problematik eller har pådraget sig den på et senere tidspunkt i livet.

Vi har ingen tilbud til efterladte, men hjælper gerne med henvisning til andre tilbud. 

 

Du skal være fyldt 18 år og bo i Odense Kommune for at gøre brug af kommunens pårørenderådgivning og tilbud til pårørende. Det har ingen betydning, hvor din nærtstående bor, men vedkommende skal være fyldt 18 år. 

 

Om os

Pårørenderådgivningen i Odense Kommune er dannet på baggrund af kommunens pårørendepolitik. 

Når din kære bliver ramt, bliver du som pårørende også ramt, og derfor har Byrådet i Odense besluttet at Odense skal have en pårørendepolitik, som er for alle pårørende, og som tilgodeser den livssituation og problematik, man som pårørende står i - hvad enten man er barn, ung eller voksen.

 

Læs pårørendepolitikken i Odense Kommune.

Læs vores handleplan for 2024.