Spring til indhold

Mere Ernæring i Træning

En naturlig kobling mellem ernæring og træning.

Projekt MET - Mere Ernæring i Træning

Med projekt ”Mere Ernæring i Træning” har vi opnået et bæredygtigt projekt. Her lever læringen videre som viden og kompetencer blandt diætisterne og de trænende medarbejdere i de involverede kommuner.

 

Én af grundstenene i projektet har været kompetenceforløbet til de trænende medarbejdere. Det er udviklet i et samarbejde mellem trænende medarbejdere, diætister og UCL fysioterapeutuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen.

 

Kompetenceforløbet, kaldet Grib Stafetten, har sikret ensartet viden og fælles sprog omkring ernæring i genoptræning. Grib Stafetten er også lavet som e-læring, som tager omkring 1 time at gennemføre.

 

Der er nu systematisk fokus på borgerens ernæringstilstand i startsamtalen til genoptræning, og dette følges op af individuelle tilrettelagte indsatser. Indsatserne kan være alt mellem udlevering af en pjece, deltagelse i undervisning, råd og vejledning af den trænende medarbejder, deltagelse i event på genoptræningscentret eller forløb med en diætist.

 

Du kan finde alle vores materialer – pjecer, plakater, eventsbeskrivelser og undervisningsmaterialer ved at klikke her. Bliv gerne inspireret eller brug det som det er.

 

 

Kort om MET:

  • Projektets formål er, gennem tværfaglige ernæringsindsatser, at afhjælpe underernæring og uplanlagt/ufrivilligt vægttab hos ældre borgere (65+), som er i et kommunalt genoptræningsforløb.
  • Projektet er organiseret i fire fynske kommuner: Ærø, Langeland, Assens og Odense Kommune.
  • Projektet blev finansieret af Sundhedsstyrelsen. Det er en del af puljen Tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab.