Spring til indhold

Psykologteamets tilbud

Hos Psykologteamet tilbyder vi gratis telefonisk vejledning, vejvisning, rådgivning, individuelle samtaler samt gruppeforløb.

Du kan få hjælp hos os, hvis du oplever psykisk mistrivsel og du:

 • er mellem 13 - 30 år 
 • er bosat i Odense Kommune
 • ikke har mulighed for at få hjælp andre steder

Vi kan desværre ikke tilbyde dig et forløb, hvis din problematik fx kan varetages af et frivilligt tilbud. Det kan være i psykiatrien, eller hvis den kan udløse en henvisning fra egen læge til privatpraktiserende psykolog. Læs mere om henvisningskriterierne til privatpraktiserende psykolog her. Det er desværre ikke muligt at bruge en henvisning fra egen læge hos os. 

 

Eksempler på psykologiske problemstillinger, der kan være omfattet af Psykologteamets tilbud: 

 • Tristhed
 • Ængstelighed
 • Søvnproblemer
 • Social mistrivsel
 • Forældre/familieproblematikker
 • Skole- og arbejdsrelaterede problemer, fx stress
 • Sorg og tabsoplevelser
 • Identitetsproblemer
 • Selvmordstanker
 • Lavt selvværd

 

Hvis du er mellem 13 og 17 år kan du læse mere om dine muligheder for hjælp. Hjælp til 13-17-årige. For dig mellem 18 og 30 år, kan du få mere info om vores behandlingstilbud. Hjælp ril 18-30-årohe.

 

Derudover har vi et tilbud til borgere, der på den ene eller anden måde er i berøring med bandemiljøet. Det er fx som offer, vidne eller pårørende. Det kan du læse mere om her.

 

Alle henvendelser, uanset hvilket behandlingstilbud du søger, foregår på hovednummeret i vores telefontid.

Kontakt os!